Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông báo về việc thực hiện chỉnh sửa bổ sung hồ sơ người phụ thuộc đối với Cán bộ giảng viên trường Đại học Hồng Đức
Cập nhật lúc: 09:54 AM ngày 12/10/2020

 Phòng Kế hoạch Tài chính gửi đến các đơn vị trực thuộc công văn số 190/ĐHHĐ-KHTc ngày 06/10/2020 của Hiệu trưởng về việc thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ người phụ thuộc đối với Cán bộ giảng viên trường Đại học Hồng Đức và thông báo điều chính mức giảm trừ gia cảnh của Thuế Thu nhập câ nhân tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing