Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông báo về viêc đôn đốc thanh toán tạm ứng và thu hồi công nợ đến 30/9/2020
Cập nhật lúc: 09:53 AM ngày 12/10/2020

 Phòng Kế hoạch Tài chính gửi đến các đơn vị trực thuộc công văn số 191/ĐHHĐ-KHTC ngày 06/10/2020 về việc đôn đốc thanh toán tạm ứng và thu hồi công nợ đến 30/9/2020 tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing