Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Quyết định thu học phí các loại hình đào tạo tại trường Đại học Hồng Đức Năm học 2018-2019
Cập nhật lúc: 02:21 PM ngày 25/02/2021

 Phòng Kế Hoạch Tài chính ban hành Quyết định thu học phí các loại hình đào tạo  tại trường Đại học Hồng Đức Năm học 2018-2019 tại Quyết định số 1130/QĐ-ĐHHĐ ngày 24/7/2018 tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
 •  Chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 •  Chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2010-2020
 •  Thông báo về việc đóng học phí đối với các hệ, bậc đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức
 •  Thông báo về viêc đôn đốc thanh toán tạm ứng và thu hồi công nợ đến 30/9/2020
 •  Thông báo về việc thực hiện chỉnh sửa bổ sung hồ sơ người phụ thuộc đối với Cán bộ giảng viên trường Đại học Hồng Đức

 • Các tin cũ hơn:
 •  Công văn số 5283/BTC-QLCS ngày 19/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
 •  Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016
 •  Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
 •  Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia
 •  Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
 • 1 2 3