HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT VÀ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2012-2013

Cập nhật lúc: 10:07 SA ngày 06/05/2013

 Thực hiện kế hoạch năm học 2012-2013, để việc tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2012-2013 ở các đơn vị đạt kết quả cao, đánh giá đúng thành tích, tồn tại của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học và đảm bảo việc bình xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân một cách khách quan, công bằng, Nhà trường đã ban hành văn bản số 86/ĐHHĐ-TĐKH ngày 04/5/2013 hướng dẫn các đơn vị tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng năm học 2012-2013 (kèm các biểu mẫu).

Các đơn vị có thể tải toàn bộ tài liệu hướng dẫn tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua - khen thưởng năm học học 2012-2013, kèm bảng mẫu  tại đây .

Ban Giám hiệu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị trưởng các đơn vị trực thuộc trên cơ sở công văn hướng dẫn của Nhà trường, triển khai thực hiện tổng kết công tác thi đua năm học, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, có tác dụng động viên cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức trong đơn vị cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./. 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40567333