Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ CBVC-LĐ TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC LẦN THỨ V, NĂM HỌC 2012-2013
Cập nhật lúc: 10:12 AM ngày 12/03/2013

Bảng A

1. Đội: Liên quân phòng 1
2. Đội: Khoa KT QTKD
3. Đội: Khoa CNTT &TT
 
TT
Mã số
Đội gặp đội
Kết quả
1
1 - 2
 Liên quân phòng 1 – KTQTKD
 
2
3 - 1
CNTT&TT – Liên quân phòng 1
 
3
2 - 3
KTQTKD – CNTT&TT
 
         

 

TT
Tên đội
1
2
3
Điểm
Hiệu số
Xếp hạng
1
Liên quân phòng 1
 
 
 
 
 
 
2
KTQTKD
 
 
 
 
 
 
3
CNTT – TT
 
 
 
 
 
 

Bảng B

1. Đội: Liên quân phòng 2
2. Đội: Liên quân QLNT-NLNN
3. Đội: Khoa KHXH
 
TT
Mã số
Đội gặp đội
Kết quả
1
1 - 2
Liên quân phòng 2 – Liên quân QLNT-NLNN
 
2
3 - 1
KHXH – Liên quân phòng 2
 
3
2 - 3
Liên quân QLNT-NLNN – KHXH
 
         

 
TT
Tên đội
1
2
3
Điểm
Hiệu số
Xếp hạng
1
Liên quân phòng 2
 
 
 
 
 
 
2
Liên quân QLNT-NLNN
 
 
 
 
 
 
3
Khoa KHXH
 
 
 
 
 
 
Bảng C

1. Đội: TT GDQP
2. Đội: Khoa KTCN
3. Đội: Khoa KHTN
 
TT
Mã số
Đội gặp đội
Kết quả
1
1 - 2
GDQP – KTCN
 
2
3 - 1
KHTN – GDQP
 
3
2 - 3
KTCN – KHTN
 
         

 
TT
Tên đội
1
2
3
Điểm
Hiệu số
Xếp hạng
1
TT GDQP
 
 
 
 
 
 
2
KTCN
 
 
 
 
 
 
3
KHTN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH THI ĐẤU TỔNG HỢP BÓNG ĐÁ NĂM HỌC 2012-2013


Ngày tháng
Thời gian
Trận đấu
Nội dung Bảng đấu
Trọng tài
Thứ 6
08/03/13
19h00
20h00
21h00
Khai mạc
TTGDQP – KHTN
KTQTKD – KHXH
 
CB Bảng C
SV Nam B
 
Thứ 7
09/03/13
7h30
8h20
9h10
Khoa NLNN – Khoa KHTN
Khoa KTCN – Khoa SPTH
Khoa TLGD – Khoa CNTT&TT
SV Nữ A
SV Nam B
SV Nam A
 
13h30
14h20
15h10
Khoa SPMN – Khoa SPTH
Liên quân QLNT, NLNN – Khoa KHXH
Khoa KTCN - Khoa KHTN
SV Nữ A
CB Bảng B
SV Nam B
 
Chủ nhật 10/03/13
7h30
8h20
9h10
Khoa KHXH – Khoa KTQTKD
Khoa NLNN – Khoa NN
Khoa SPTH – Khoa KHXH
SV Nữ B
SV Nam A
SV Nam B
 
13h30
14h20
15h10
16h00
Khoa TLGD – Khoa NN
Khoa KHTN – Khoa SPMN
TTGDQP – Khoa KTCN
Khoa KTCN – Khoa KTQTKD
SV Nữ B
SV Nữ A
CB Bảng C
 SV Nam B
 
Thứ 2
11/03/13
19h30
20h20
21h10
Khoa NLNN – Khoa SPTH
Liên quân Phòng 2 – Khoa KHXH
Khoa TLGD – Khoa NLNN
SV Nữ A
CB Bảng B
SV Nam A
 
Thứ 3
12/03/13
19h30
20h20
21h10
Khoa KHXH – Khoa TLGD
Liên quân Phòng 1– Khoa KTQTKD
Khoa SPTH – Khoa KHTN
SV Nữ B
CB Bảng A
SV Nam B
 
Thứ 4
13/03/13
19h30
20h20
21h10
Khoa KTCN - Khoa KHXH
Khoa KTCN – Khoa KHTN
Khoa CNTT&TT – Khoa NLNN
SV Nam B
CB Bảng C
SV Nam A
 
Thứ 5
14/03/13
19h30
20h20
21h10
Khoa NN – Khoa KTQTKD
Khoa KTQTKD – Khoa CNTT&TT
Khoa KHTN – Khoa KTQTKD
SV Nữ B
CB Bảng A
SV Nam B
 
Thứ 6
15/03/13
19h30
20h20
21h10
Khoa NLNN – Khoa SPMN
Khoa TLGD – Khoa NLNN
Khoa KHXH – Khoa KHTN
SV Nữ A
SV Nam A
SV Nam B
 
 
 
Thứ 7
16/03/13
 
 
7h30
8h20
9h10
Khoa KHXH – Khoa NN
Khoa CNTT&TT - Liên quân Phòng 1
Khoa KTQTKD – Khoa SPTH
SV Nữ B
CB Bảng A
SV Nam B
 
13h30
14h20
15h10
16h00
Khoa KHTN – Khoa SPTH
Khoa KTQTKD – Khoa TLGD
Liên quân Phòng 2 – Liên quân QLNT, NLNN
Khoa CNTT&TT – Khoa NN
SV Nữ A
SV Nữ B
CB Bảng B
SV Nam A
 
Chủ nhật
17/03/13
7h30
8h20
9h10
BK1:
BK1:
BK1 
SV Nữ
CB
SV Nam
 
13h30
14h20
15h10
BK2:
BK2:
BK2:
SV Nữ
CB
SV Nam
 
Thứ 2
18/03/13
19h30
20h20
CK:
CK:
CK:
SV Nữ
CB
SV Nam
 
                               BAN TRỌNG TÀI

Chi tiết..


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing