Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
31 đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức tổ chức thành công Hội nghị CBVC - LĐ năm học 2020 – 2021
Cập nhật lúc: 03:55 PM ngày 26/04/2021

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 9/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường”.Công văn số 338/LĐLĐ, ngày 21/8/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa về việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động trong khối giáo dục đào tạo, năm học 20120-2021;

Ngày 07/10/2020, Nhà trường và Công đoàn trường đã triển khai Công văn liên tịch số 194/LTCĐ-ĐHHĐ về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBVC-LĐ các đơn vị trực thuộc trường tiến tới Hội nghị CBVC-LĐ cấp trường năm học 2020-2021. Hội nghị CBVC-LĐ các đơn vị đầu năm học có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC-LĐ của từng đơn vị năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 của các đơn vị sâu sát với nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường. Hội nghị cũng là diễn đàn phát huy quyền dân chủ của CBVC-LĐ trong việc tham gia đóng góp ý kiến, được quyết định và được tham gia giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định của pháp luật.


  TS. Hoàng Văn Thi, Hiệu trưởng Nhà trường dự chỉ đạo

và phát biểu ý kiến Hội nghị CBVC-LD khoa Kỹ thuật Công nghệ

 

TS. Hoàng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy,  Phó Hiệu trưởng  Nhà trường dự chỉ đạo 

và phát biểu ý kiến tại Hội nghị CBVC-LĐ Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông  

 Từ ngày 13/10 đến  25/10/2020 đã có 31/31 đơn vị trực thuộc trường tổ chức thành công Hội nghị CBVC-LĐ. Nhìn chung Hội nghị CBVC-LĐ các đơn vị được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, dân chủ, đúng quy định. Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn trường  đã phân công dự, có ý kiến chỉ đạo, trực tiếp giải trình những ý kiến đề xuất, kiến nghị của CBVC-LĐ liên quan đến Công đoàn và Nhà trường; ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm học 2019-2020, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 của từng đơn vị, của các Công đoàn bộ phận, của mỗi CBVC-LĐ, trong đó cần tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, nề nếp làm việc của CBVC-LĐ và HSSV, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Nhà trường; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá”. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, từng bước thực hiện lộ trình tự chủ; tổ chức tốt các phong trào thi đua: “Dạy tốt - học tốt”; “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế và các cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, cơ quan văn hóa; các hoạt động nhân đạo từ thiện… Mặt khác, qua việc dự và chỉ đạo các Hội nghị đây cũng là dịp để Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Thường vụ Công đoàn trường có điều kiện lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến đề xuất của CBVC - LĐ đối Nhà trường và Công đoàn trường.

Hội nghị CBVC-LĐ năm học 2020-2021 của các đơn vị trực thuộc trường đã thành công tốt đẹp. Các hội nghị thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm cuả CBVC-LĐ toàn trường, nhằm phát huy dân chủ, đề xuất, hiến kế các giải pháp tích cực, hiệu quả để chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2020-2021./.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CBVC-LĐ CÁC ĐƠN VỊ

 

ThS. Thiều Minh Tú, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ báo kết quả thực hiện Nghị quyết   

Hội nghị CBVC-LĐ năm học 2019-2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 

  

Hội nghị CBVC-LĐ khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông  

biểu quyết Quyết nghị nhiệm vụ năm học 2020-2021

 

  

PGS.TS. Lê Viết Báu, Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường dự chỉ đạo 

và phát biểu ý kiến  Hội nghị CBVC-LĐ phòng QTVT-TB 

  

TS. Lê Hoằng Bá Huyền, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo

và phát biểu ý kiến tại Hội nghị CBVC-LĐ Ban Bảo vệ


  

TS. Vũ Văn Duẫn, đoàn viên Công đoàn khoa Khoa học Xã hội

thông qua dự thảo Quyết nghị năm học 2020-2021


 

                                                                                          Tin và ảnh: VP. Công đoàn trường


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing