Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tin về Đại hội XI Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 thành công tốt đẹp
Cập nhật lúc: 03:28 PM ngày 02/08/2013

              Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong 4 ngày từ 27 đến 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội có 944 đại biểu chính thức; Đại hội đã thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm 175 người. Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI gồm 172 ủy viên, 3 ủy viên sẽ được bầu trong các kỳ họp Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI.

Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 24 Ủy viên. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI. 5 Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Mai Đức Chính, Nguyễn Văn Ngàng, Trần Văn Lý, Trần Thanh Hải và Nguyễn Thị Thu Hồng. Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 15 thành viên. Đồng chí Đỗ Xuân Học được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI.

Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X tại Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua mục tiêu, phương hướng của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 là: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Với phương châm hành động “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”, Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 và thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI. Theo đó, phấn đấu đến hết năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên; 90% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 30 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở; hằng năm có 80% trở lên số công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 40% trở lên số công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; hằng năm có 95% trở lên số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; 95% trở lên số doanh nghiệp nhà nước và 50% trở lên số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức Hội nghị người lao động...

Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI nhấn mạnh: Sự thành công của Đại hội không chỉ cổ vũ mạnh mẽ mà còn tạo cơ sở, điều kiện để cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong cả nước tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong cả nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, quyết tâm phấn đấu đi tiên phong trong thực hiện phương châm hành động “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thực hoạt động công đoàn”. Trước mắt, dấy lên phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp trong CNVCLĐ, góp phần phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2013.

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing