Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kế hoạch tổ chức Hội thi "Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10"
Cập nhật lúc: 10:30 AM ngày 07/10/2013

                         

     LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

         TỈNH THANH HOÁ

CĐ TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC

            Số:   12 / KH-CĐ

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


              Thanh hoá, ngày  02  tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức  Hội thi "Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10"

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm học 2013 2014, để thiết thực thi đua chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Công đoàn trường, Ban Nữ cụng tổ chức Hội thi Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày thành lập Hội Lin hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10", nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích yêu cầu:

       - Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 83 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, hướng tới chào mừng kỉ niệm  67 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa.

       - Nhằm tạo không khi vui tươi, phấn khởi; động viên cán bộ viên chức thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới 2013-2014; phát động phong trào VHVN, TDTT trong CBVC-LĐ.           

2. Đối tượng:

Toàn thể cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn đang công tác tại trường Đại học Hồng Đức có đủ sức khỏe và điều kiện tham gia hội thi.

3. Yêu cầu bắt buộc:

- Các tiết mục tham gia phải phù hợp với chủ đề của hội thi, có nội dung ca  ngợi truyền thống phụ nữ Việt nam, ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ.

- Thí sinh thi được chọn từ các công đoàn bộ phận.

- Mỗi Khoa tham gia phải đăng kí 02 tiết mục, trong đó có 01 tiết mục múa hát tập thể. Đối với công đoàn phòng, ban, trung tâm do số lượng đoàn viên công đoàn ít nên có thể ghép với nhau để cùng tham gia.

4. Hình thức tổ chức và thời gian tiến hành.

Hội thi được tiến hành theo 2 cấp:

- Cấp công đoàn bộ phận: tổ chức thi đấu tuyển chọn đội tuyển tham gia cấp trường và kết thúc giửi các tiết mục tham gia cấp trường chậm nhất vào ngày 14/10/2013

- Cấp trường:

     Tổ chức ghép nhạc vào sáng thứ 5, ngày 17/10/2013

    + Khai mạc Hội thi vào 19h00 ngày 17 tháng 10 năm 2013 tại Hội trường lớn A7 Cơ sở II, trường Đại học Hồng Đức

5. Tiêu chí chấm điểm

Tiết mục tham gia đúng với chủ đề Hội thi; tiết mục được chuẩn bị chu đáo, có dàn dựng công phu; trang phục biểu diễn đẹp, phù hợp; kỷ luật sân khấu tốt.

6. Khen thưởng:

       Ban tổ chức Hội thi mời Ban Giám khảo ngoài trường chấm cho điểm các tiết mục đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

7. Kinh phí

Kinh phí tổ chức tập luyện và tham gia Hội thi do đơn vị chi.

Công đoàn chi kinh phí tổ chức và giải thưởng Hội thi cấp trường.

8. Tổ chức thực hiện

Kế hoạch Hội thi được gửi tới các Công đoàn bộ phận để triển khai thực hiện

Đề nghị Cấp ủy và Lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện về thời gian, công tác và kinh phí động viên CBVC-LĐ trong đơn vị tham dự Hội thi đạt kết quả tốt./.

 

                                                                                                          TM. BCH CĐ TRƯỜNG             

Nơi nhận:                                                                                                        CHỦ TỊCH

- Ban tổ chức HT;                                                           

- Cỏc CĐ bộ phận (để TH);                                                                                                                     Đã kí

- Lưu: VPCĐ.                                                                               

                                                                                

                                                                                                                 Nguyễn Xuân Song


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing