Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Điện thoại liên lạc của Ủy viên BCH Công đoàn trường, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận,nhiệm kỳ 2017-2022
Cập nhật lúc: 02:21 PM ngày 14/01/2021

 1. Ban Thường vụ Công đoàn trường

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.       

Lê Văn Hà

Chủ tịch Công đoàn trường

0912725381

2.       

Mai Xuân Thắm

Phó Chủ tịch Công đoàn trường

0972806366

3.       

Lê Đức Liên

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0912950366

4.       

Trịnh Thị Thu Huyền

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0912384406

5.       

Lê Hồng Sinh

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0904240158 

2. Ban Chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch các CĐBP

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

2.1. Ủy viên BCH Công đoàn trường

1.       

Lê Văn Hà

Chủ tịch Công đoàn trường

0912725381

2.       

Mai Xuân Thắm

Phó Chủ tịch Công đoàn trường

0972806366

3.       

Lê Đức Liên

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0912950366

4.       

Trịnh Thị Thu Huyền

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0912384406

5.       

Lê Hồng Sinh

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0904240158

6.       

Nguyễn Hữu Tân

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0982331297

7.       

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0912315355

8.       

Lê Đức Thọ

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0888828638

9.       

Lê Thị Huyên

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0914161953

10.  

Lê Thị Thắng

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0934621976

11.  

Nguyễn Thị Hạnh

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0913395253

12.  

Vũ Thanh Hà

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0912114360

13.  

Hoàng Văn Chính

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0985899158

14.  

Trịnh Thị Hằng

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0947184456

15.  

Lê Thị Thanh

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0912244889

2.2. Chủ tịch các Công đoàn bộ phận

1.       

Lê Đức Liên

Chủ tịch Công đoàn phòng QLKHCN-HTQT

0912950366

2.       

Trịnh Thị Thu Huyền

Chủ tịch Công đoàn khoa KTQTKD

0912384406

3.       

Lê Hồng Sinh

Chủ tịch Công đoànphòng CT .HSSV

0912384406

4.       

Hoàng Văn Chính

Chủ tịch Công đoàn khoa Khoa học Tự nhiên

0985899158

5.       

Vũ Thanh Hà

Chủ tịch Công đoàn khoa Khoa học Xã hội

0912114360

6.       

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch Công đoàn Khoa Tâm lý Giáo dục

0912315355

7.       

Lê Đức Thọ

Chủ tịch CĐ khoa CNTT&TT

0888828638

8.       

Lê Thị Thanh

Chủ tịch CĐ khoa NLNN&TTNCƯDKHCN

0912244889

9.       

Nguyễn Thị Hạnh

Chủ tịch Công đoàn phòng QLĐT-SĐH

0913395253

10.  

Lê Thị Huyên

Chủ tịch Công đoàn khoa GDMN

0914161953

11.  

Lê Thị Thắng

Chủ tịch Công đoàn phòng KHTC

0934621976

12.  

Trịnh Thị Hằng

Chủ tịch Công đoàn khoa Ngoại ngữ

0947184456

13.  

Lê Sỹ Chính

Chủ tịch Công đoàn khoa KTCN

0985818717

14.  

Nguyễn Thị Chinh

Chủ tịch Công đoàn khoa LLCT-Luật

0917943801

15.  

Hoàng Thế Hoạt

Chủ tịch Công đoàn khoa GDTC

0915861181

16.  

Vũ Ngọc Tuấn

Chủ tịch Công đoàn khoa GDTH

0978646575

17.  

Phạm Thị Thúy Vân

Chủ tịch Công đoàn phòng Tổ chức Cán bộ

0915142489

18.  

Phan Văn Chánh

Chủ tịch Công đoàn phòng HCTH

0946216216

19.  

Lê Thanh Tuấn

Chủ tịch Công đoàn phòng QT-VT,TB

0912226458

20.  

Trịnh Thị Huyền

Chủ tịch Công đoàn phòng Thanh tra GD

0912101270

21.  

Nguyễn Ngọc Đỉnh

Chủ tịch Công đoàn phòng ĐBCL&KT

0976976258

22.  

Nguyễn Văn Bích

Chủ tịch CĐ Ban QLNT-Y tế-NƠSV

0943199346

23.  

Ng~ Lương Phương

Chủ tịch Công đoàn Ban Bảo vệ

0366599699

24.  

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch Công đoàn Trung tâm TTTV

0917881802

25.  

Nguyễn Thị Huệ

Chủ tịch Công đoàn Trung tâm GDQT

0913865739

26.  

Ngọ Văn Tuấn

Chủ tịch Công đoàn Trung tâm GDQPAN

0912944785

27.  

Nguyễn Thúy Huệ

Chủ tịch Công đoàn Trung tâm GDTX

0984545433

28.  

Nguyễn Thị Hoa

Chủ tịch Công đoàn Trường MNTH

0986601011

 

(VP. Công đoàn trường cập nhật ngày 14/01/2021)

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing