Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức tổ chức thành công Hội nghị CBVC - LĐ năm học 2021 – 2022
Cập nhật lúc: 02:41 PM ngày 10/11/2021

         Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 9/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường”; Công văn số 414/LĐLĐ, ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa về việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động trong khối giáo dục đào tạo, năm học 20120-2021;

          Ngày 06/10/2021, Nhà trường và Công đoàn trường đã triển khai Công văn liên tịch số 249/LTCĐ-ĐHHĐ về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBVC-LĐ các đơn vị trực thuộc trường tiến tới Hội nghị CBVC-LĐ cấp trường năm học 2021-2022. Hội nghị CBVC-LĐ các đơn vị đầu năm học có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC-LĐ của từng đơn vị năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 của các đơn vị sâu sát với nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường. Hội nghị cũng là diễn đàn phát huy quyền dân chủ của CBVC-LĐ trong việc tham gia đóng góp ý kiến, được quyết định và được tham gia giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định của pháp luật. 

 Từ ngày 12/10 đến ngày 01/11/2021 đã có 31/31 (đạt tỷ lệ 100%) đơn vị trực thuộc trường tổ chức thành công Hội nghị CBVC-LĐNhìn chung Hội nghị CBVC-LĐ các đơn vị được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, dân chủ, đúng quy định. Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn trường đã phân công dự, có ý kiến chỉ đạo, trực tiếp giải trình những ý kiến đề xuất, kiến nghị của CBVC-LĐ liên quan đến Công đoàn và Nhà trường; ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm học 2020-2021, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 của từng đơn vị, của các Công đoàn bộ phận, của toàn thể CBVC-LĐ nhà trường, trong đó cần tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, nề nếp làm việc của CBVC-LĐ và HSSV, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Nhà trường; Công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá”. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, từng bước thực hiện lộ trình tự chủ; tổ chức tốt các phong trào thi đua: “Dạy tốt - học tốt”; “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện chuyển đổi số trong côgn tác quản lý điều hành, đặc biệt là phong trào thi đua “CBVC-LĐ Trường Đại học Hồng Đức chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030 và phong trào thi đua đặc biệt “Đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hồng Đức đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Covid-19” và các cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, cơ quan văn hóa; các hoạt động nhân đạo từ thiện… Mặt khác, qua việc dự và chỉ đạo các Hội nghị đây cũng là dịp để Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Thường vụ Công đoàn trường có điều kiện lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến đề xuất của CBVC - LĐ đối Nhà trường và Công đoàn trường.

Hội nghị CBVC-LĐ năm học 2021-2022 của các đơn vị trực thuộc trường đã thành công tốt đẹp. Các hội nghị thể hiện sự quyết tâm, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính dân chủ, trí tuệ của CBVC-LĐ toàn trường trong việc đóng góp ý kiến, đề xuất, hiến kế các giải pháp tích cực, hiệu quả để chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU


  PGS. TS. Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường dự chỉ đạo

 

và phát biểu ý kiến Hội nghị CBVC-LD khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh

 


TS. Hoàng Nam, Bí Thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng dự chỉ đạo

và phát biểu ý kiến Hội nghị CBVC-LD phòng Thanh tra giáo dục

  

PGS. TS Lê Viết Báu, Chủ tịch Hội đồng trường dự chỉ đạo

và phát biểu ý kiến Hội nghị CBVC-LD Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp

 

Đ/c Nguyễn Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non thực hành

phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022


 

 

Đồng chí Lê Đức Thọ, Chủ tịch Công đoàn khoa CNTT&TT phát động phong trào thi đua

 năm học 2021-2022


 

 

PGS. TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Mai Xuân Thắm, Phó Chủ tịch Công đoàn trường chụp ảnh lưu niệm với toàn thể CBVC-LĐ khoa Tâm lý Giáo dục dự Hội nghị CBVC-LD năm học 2021-2022


PGS. TS Lê Viết Báu, Chủ tịch Hội đồng trường chụp ảnh lưu niệm

với toàn thể CBVC-LĐ phòng Tổ chức Cán bộ dự Hội nghị CBVC-LD năm học 2021-2022

 

PGS.TS. Mai Văn Tùng, Trưởng khoa Khoa học Xã Hội giải trình các ý kiến đề xuất, kiến nghị

tại Hội nghị CBVC-LĐ khoa KHXH năm 2021-2022

 

Đ/c Lê Văn Hà, Chủ tịch Công đoàn trường chụp ảnh lưu niệm với toàn thể CBVC-LĐ Trung tâm GDQP-An ninh

 dự Hội nghị CBVC-LD năm học 2021-2022

 

                                               Tin và ảnh: Văn phòng Công đoàn 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing