Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
TK giải bóng đá dịp 26.3.2021
TK giải bóng đá dịp 26.3.2021
Tổng kết Cuộc thi Phòng ở kiểu mẫu năm học 2018 - 2019.
Tổng kết Cuộc thi Phòng ở kiểu mẫu năm học 2018 - 2019.
Tổng kết Cuộc thi Phòng ở kiểu mẫu năm học 2018 - 2019
Tổng kết Cuộc thi Phòng ở kiểu mẫu năm học 2018 - 2019
Tong-ket-hoat-dong-VTM-va-trao-thuong-Cuoc-thi-phong-o-kieu-mau-trong-cac-Khu-noi-tru-nam-hoc-2017---2018.html
Tong-ket-hoat-dong-VTM-va-trao-thuong-Cuoc-thi-phong-o-kieu-mau-trong-cac-Khu-noi-tru-nam-hoc-2017---2018.html
Tong-ket-hoat-dong-VTM-va-trao-thuong-Cuoc-thi-phong-o-kieu-mau-trong-cac-Khu-noi-tru-nam-hoc-2017---2018.html
Tong-ket-hoat-dong-VTM-va-trao-thuong-Cuoc-thi-phong-o-kieu-mau-trong-cac-Khu-noi-tru-nam-hoc-2017---2018.html
Hội nghị Tổng kết công tác VTM SV Nội trú và trao thưởng Cuộc thi phòng ở kiểu mẫu năm học 2017 - 2018
Hội nghị Tổng kết công tác VTM SV Nội trú và trao thưởng Cuộc thi phòng ở kiểu mẫu năm học 2017 - 2018
Hội nghị Tổng kết công tác VTM SV Nội trú và trao thưởng Cuộc thi phòng ở kiểu mẫu năm học 2017 - 2018
Hội nghị Tổng kết công tác VTM SV Nội trú và trao thưởng Cuộc thi phòng ở kiểu mẫu năm học 2017 - 2018
Tổng kết giải bóng chuyền HSSV nội trú Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2018
Tổng kết giải bóng chuyền HSSV nội trú Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2018
Hội diễn văn nghệ HSSV Khu nội trú chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Hội diễn văn nghệ HSSV Khu nội trú chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Hội diễn văn nghệ HSSV Khu nội trú chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Hội diễn văn nghệ HSSV Khu nội trú chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Hội diễn văn nghệ HSSV Khu nội trú chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Hội diễn văn nghệ HSSV Khu nội trú chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Hội diễn văn nghệ HSSV Khu nội trú chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Hội diễn văn nghệ HSSV Khu nội trú chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Hội diễn văn nghệ HSSV Khu nội trú chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Hội diễn văn nghệ HSSV Khu nội trú chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Hội diễn văn nghệ HSSV Khu nội trú chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Hội diễn văn nghệ HSSV Khu nội trú chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Hội diễn văn nghệ HSSV Khu nội trú chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Hội diễn văn nghệ HSSV Khu nội trú chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Đại hôi Chi bộ Quản lý Nội trú khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Đại hôi Chi bộ Quản lý Nội trú khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Đại hôi Chi bộ Quản lý Nội trú khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Đại hôi Chi bộ Quản lý Nội trú khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Tổng kết Công tác VTM HSSV Khu nội trú năm học 2016 - 2017
Tổng kết Công tác VTM HSSV Khu nội trú năm học 2016 - 2017
Tập thể Ban QLNT chụp ảnh kỷ yếu kỷ niệm 20 thành lập trường
Tập thể Ban QLNT chụp ảnh kỷ yếu kỷ niệm 20 thành lập trường
CB Nam Ban QLNT
CB Nam Ban QLNT
CB Nữ Ban QLNT
CB Nữ Ban QLNT
Trao giải bóng đá SV NT 2016 - 2017
Trao giải bóng đá SV NT 2016 - 2017
Trao giải bóng đá SV NT 2016 - 2017
Trao giải bóng đá SV NT 2016 - 2017
TK giải bóng đá SV NT 2016 -2017
TK giải bóng đá SV NT 2016 -2017
Chung kết nam giải bóng đá SV noi trú 2016 - 2017
Chung kết nam giải bóng đá SV noi trú 2016 - 2017
TK VTM 2015 - 2016
TK VTM 2015 - 2016
TK VTM 2015 - 2016
TK VTM 2015 - 2016
Gặp mặt đầu năm 2016
Gặp mặt đầu năm 2016
Khu tuong niem Bac Ho TT Rừng thông
Khu tuong niem Bac Ho TT Rừng thông
Tổng kết thể thao 26.3.2014 Khu nội trú
Tổng kết thể thao 26.3.2014 Khu nội trú
Tổng kết thể thao 26.3.2014 Khu nội trú
Tổng kết thể thao 26.3.2014 Khu nội trú
Tập thể CBVC-LĐ đơn vị
Tập thể CBVC-LĐ đơn vị
Nhà Nội trú cơ sở II
Nhà Nội trú cơ sở II
Nhà Nội trú cơ sở chính
Nhà Nội trú cơ sở chính
Trao thưởng SV Nội trú CS Chinh đạt thành tích cao NH 2012 - 2013
Trao thưởng SV Nội trú CS Chinh đạt thành tích cao NH 2012 - 2013
Chung kết bóng đá nam KNT CS Chinh 26.3.2013
Chung kết bóng đá nam KNT CS Chinh 26.3.2013
Bóng đá nữ KNT CS Chính 20.10.2012
Bóng đá nữ KNT CS Chính 20.10.2012
the thao
the thao
slide02
slide02
Play/Pause