Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Quy định về phòng ở kiểu mẫu
Cập nhật lúc: 03:03 PM ngày 03/01/2015

QUI ĐỊNH PHÒNG Ở KIỂU MẪU

 

1. Mục đích:

- Rèn luyện nếp sống văn hoá, lành mạnh cho HSSV trong Khu Nội trú (KNT)

- Tạo mỹ quan, xây dựng môi trường KNT xanh, sạch, đẹp

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các KNT góp phần xây dựng nhân cách HSSV

2. Tiêu chuẩn:

- Thực hiện tốt Nội qui, Quy chế tại KNT

- Xây dựng lối sống có văn hoá, lành mạnh trong KNT

- Nội vụ, vệ sinh trong phòng gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, thể hiện vẻ đẹp văn minh lịch sự.

- Thực hiện tốt cụng tỏc tự quản về ANTT trong phũng ở và trong KNT

3. Tiêu chí chấm điểm và xét danh hiệu phòng ở kiểu mẫu. (6 tiêu chí)

+ Tiêu chí 1: Nội vụ trong phòng ở luôn được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, cú bản danh sỏch HSSV, lịch trực nhật và có biển tên từng người theo giường (15 điểm)

+ Tiêu chí 2: Vệ sinh trước, trong và sau phòng ở luôn sạch sẽ, không có mạng nhện, bụi bẩn; không viết, vẽ lên tường, khụng để rác thải ứ đọng trong phũng và ngoài hố. (15 điểm)

+ Tiêu chí 3: Rèn luyện đạo đức, nếp sống, đoàn kết, ý thức tập thể tốt, phát ngôn và giao tiếp văn hóa, thực hiện tốt cụng tỏc tự quản về ANTT trong phũng  (15 điểm)

+ Tiêu chí 4: Tích cực tham gia các phòng trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, VSMT và tự quản trong phòng ở và trong KNT (15 điểm)

+ Tiêu chí 5: Chấp hành Nội quy nội trú, không: tiếp khách trong giờ tự học, đun nấu trong phòng, đưa phương tiện vào phòng, uống rượu, bia, chơi bài bạc, chơi ở phòng bạn khác giới quá giờ qui định, ý thức bảo quản, giữ gìn tài sản trang bị trong phòng ở và trong KNT (15 điểm)

+ Tiêu chí 6: Vai trò của trưởng phòng ở phân công, chỉ đạo các thành viên trong phòng thực hiện các tiêu chí nếp sống văn hóa, tổ chức công tác tự quản, được SV trong phòng tín nhiệm. (15 điểm)

+ Điểm thưởng: căn cứ vào kết quả thực hiện 6 tiêu chí trên BGK sẽ thưởng cho phòng tối đa (10 điểm),

  Chấm điểm theo thang điểm 100; xếp loại: 90 -100 loại A, 80 - 90 loại B, 70 - 80 loại C, 60 – 70 loại D; những phòng đạt loại A mới được bình xét danh hiệu phòng ở kiểu mẫu.

  Ban tổ chức và BGK sẽ tổ chức kiểm tra chấm điểm ớt nhất 01 lần/tháng, chấm điểm thường xuyên cả 6 tiêu chí giao cho cán bộ QLNT các nhà của ban QLNT, thời gian chấm điểm bắt đầu từ tháng 11/2014, cuộc thi sẽ được trao giải 2 đợt, đợt I vào dịp 9/1/2015, đợt II vào dịp 19/5/2015.

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing