Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Nội quy nội tru 2016
Cập nhật lúc: 03:42 PM ngày 10/05/2017

          UỶ BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TỈNH THANH HOÁ                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                                           Thanh Hoá, ngày 01 tháng 01  năm 2016

 

NỘI QUY NỘI TRÚ

 

          Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức yêu cầu mọi người ở và khách vào trong Khu nội trú thực hiện nội quy sau:

          1. Chấp hành nghiêm Nội quy nội trú và hợp đồng ở nội trú.

          2. Xây dựng nêp sống văn hóa:

          - Đoàn kết tập thể; nội vụ vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Các phòng cử trực nhật hàng ngày quét dọn trước, trong phòng ở, bỏ rác thải vào thùng chứa rác.

          - Tích cực tham gia các phong trào: Tự quản, xây dựng nếp sống văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, tổ chức hội họp, ca hát, đúng nơi quy định.

          - Tham gia đầy đủ kế hoạch làm vệ sinh hàng tuần của Ban Quản lý.

          3. Chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản được trang bị, trong quá trình sử dụng làm hư hỏng phải bồi thường; tự quản lý bảo quản tư trang hành lý cá nhân.

          4. Người ở là người nước ngoài phải thực hiện Nội quy nội trú và tự chịu trách nhiệm khi đi ra ngoài khu vực nội trú.

          5. Nghiêm cấm:

- Tự ý sửa chữa, cải tạo phòng ở, dán, vẽ tranh ảnh lên tường.

- Đưa người ngoài vào cư trú trai phép trong phòng ở nội trú.

- Che chắn phòng ở, giường ngủ; viết vẽ, dán quảng cáo, áp phích; đặt bát hương thờ cúng trong phòng ở; tự ý di chuyển các tài sản được trang bị trong phòng.

- Đánh bài, đánh bạc dưới mọi hình thức; sử dụng văn hóa phẩm có nội dung xấu; sử dụng chất kích thich, uống rượu, bia và quan hệ nam nữ bất chính trong phòng ở.

- Đun nấu và đưa xe đạp, xe máy vào phòng ở.

- Tùy tiện vứt các vật phẩm, các chất thải ra môi trường.

- Đi ra ngoài Khu nội trú về phòng ở quá thời gian quy định (ngày thường sau 22h00’, ngày nghỉ sau 23h00’).

- Tổ chức các hoạt động gây tiếng ồn tại phòng ở, tiếp khách trong phòng ở quá 22h00’ trong ngày.

Tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nội quy sẽ được đề nghị khen thưởng; ai vi phạm, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị lập biên bản và xử lý theo quy định.

Nội quy này có hiệu lực từ ngày 01 / 01 / 2016./.

 

                                                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing