LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA ĐỢT I CHO TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

Cập nhật lúc: 04:10 CH ngày 30/08/2013

Thực hiện kế hoạch 159/KH-ĐHHĐ về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" đầu khóa đợt 1 năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo lịch học cụ thể như sau:

 

          1. TỔ CHỨC LỚP:

Lớp

Tổng

số SV

Các lớp sinh viên (ngành học)

Địa điểm

1

308

- ĐHGD Mầm non (từ K16A, B, C, D, E - 5 lớp)

- ĐH Tâm lý học, Khoa TLGD (23)

Hội trường A7, CS2

2

363

- ĐHSP Toán, Khoa KH Tự nhiên

- ĐHSP Hóa, Khoa KH Tự nhiên

- ĐHSP Lý, Khoa KH Tự nhiên

- ĐHSP Sinh, Khoa KH Tự nhiên

- ĐHSP Ngữ văn, Khoa KH Xã hội

- ĐHSP Địa lý, Khoa KH Xã hội

- ĐHSP Lịch sử, Khoa KH Xã hội

- ĐH Địa lý học, Khoa KH Xã hội

- ĐH Việt Nam học, Khoa KH Xã hội

- ĐH Xã hội học, Khoa KH Xã hội

Hội trường A7, CS2

3

330

- ĐHSP Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ (63)

- ĐHGD Tiểu học (96), Khoa SP Tiểu học

- ĐHGD Mầm non (K16F, GH -3 lớp) và LT

Hội trường A7, CS2

4

140

ĐH Kế toán (Hệ chính quy), Khoa KT-QTKD

P. 115, A1, CS Chính

5

173

- ĐH Kế toán (hệ liên thông, Cử tuyển, 30A)

- ĐH QTKD, Khoa KT-QTKD

- ĐH TCNH, Khoa KT-QTKD

- ĐH KTCT, Khoa KTCN

P. 116, A1, CS Chính

6

173

- ĐH CNTY, Khoa NLNN

- ĐH Nông học, Khoa NLNN

- ĐH Lâm nghiệp, Khoa NLNN

- ĐH BVTV, Khoa NLNN

- ĐH CNTT, Khoa CNTT-TT

P. 414, A2, CS Chính


2. LỊCH DẠY HỌC:

Thứ, ngày

Buổi

Lớp

Địa điểm

Bài số

Báo cáo viên

Thứ 3

03/9/2013

Sáng

1

Hội trường A7, CS2

1

PGS-TS. Lê Văn Trưởng

4

P. 115, A1, CS Chính

2

ThS. Lê Văn Hà

5

P. 116, A1, CS Chính

4

ThS. Phạm Anh Đức

6

P. 414, A2, CS Chính

3

CN. Đặng Xuân Kính

Chiều

2

Hội trường A7, CS2

1

PGS-TS. Lê Văn Trưởng

4

P. 115, A1, CS Chính

5

TS. Hoàng Văn Thi

5

P. 116, A1, CS Chính

7

ThS. Phạm Anh Đức

6

P. 414, A2, CS Chính

2

ThS. Lê Văn Hà

Thứ 4

04/9/2013

Sáng

3

Hội trường A7, CS2

1

PGS-TS. Lê Văn Trưởng

6

P. 414, A2, CS Chính

4

ThS. Phạm Anh Đức

Chiều

1

Hội trường A7, CS2

2

ThS. Lê Văn Hà

4

P. 115, A1, CS Chính

3

CN. Đặng Xuân Kính

5

P. 116, A1, CS Chính

1

PGS-TS. Lê Văn Trưởng

6

P. 414, A2, CS Chính

8

CN. Đàm Văn Vạn

Thứ 5

05/9/2013

Sáng

2

Hội trường A7, CS2

4

ThS. Phạm Anh Đức

6

P. 414, A2, CS Chính

1

PGS-TS. Lê Văn Trưởng

Chiều

3

Hội trường A7, CS2

3

CN. Đặng Xuân Kính

4

P. 115, A1, CS Chính

4

ThS. Phạm Anh Đức

5

P. 116, A1, CS Chính

2

ThS. Lê Văn Hà

6

P. 414, A2, CS Chính

5

TS. Hoàng Văn Thi

Thứ 6

06/9/2013

Sáng

1

Hội trường A7, CS2

4

ThS. Phạm Anh Đức

Chiều

2

Hội trường A7, CS2

2

ThS. Lê Văn Hà

4

P. 115, A1, CS Chính

8

CN. Đàm Văn Vạn

5

P. 116, A1, CS Chính

3

CN. Đặng Xuân Kính

6

P. 414, A2, CS Chính

7

ThS. Phạm Anh Đức

Thứ 7

07/9/2013

Sáng

3

Hội trường A7, CS2

2

ThS. Lê Văn Hà

4

P. 115, A1, CS Chính

9

ThS. Phạm Anh Đức

ThS. Lê Trọng Thắng

5

P. 116, A1, CS Chính

9

ThS. Phạm Anh Đức

ThS. Lê Trọng Thắng

6

P. 414, A2, CS Chính

6

ThS. Phạm Văn Hiền

Chiều

1

Hội trường A7, CS2

3

CN. Đặng Xuân Kính

4

P. 115, A1, CS Chính

7

ThS. Phạm Anh Đức

5

P. 116, A1, CS Chính

5

TS. Hoàng Văn Thi

6

P. 414, A2, CS Chính

9

ThS. Phạm Anh Đức

ThS. Lê Trọng Thắng

Chủ nhật

08/9/2013

Sáng

2

Hội trường A7, CS2

3

CN. Đặng Xuân Kính

4

P. 115, A1, CS Chính

1

PGS-TS. Lê Văn Trưởng

5

P. 116, A1, CS Chính

8

CN. Đàm Văn Vạn

6

P. 414, A2, CS Chính

10

Khoa NLNN, CNTT-TT

 

Thứ, ngày

Buổi

Lớp

Địa điểm

Bài số

Báo cáo viên

Chủ nhật

08/9/2013

Chiều

3

Hội trường A7, CS2

5

TS. Hoàng Văn Thi

4

P. 115, A1, CS Chính

6

ThS. Phạm Văn Hiền

5

P. 116, A1, CS Chính

10

LĐ Khoa KT-QTKD

6

P. 414, A2, CS Chính

11

GV Quản lý lớp

Thứ 2

09/9/2013

Sáng

1

Hội trường A7, CS2

5

TS. Hoàng Văn Thi

4

P. 115, A1, CS Chính

10

LĐ Khoa KT-QTKD

5

P. 116, A1, CS Chính

6

ThS. Phạm Văn Hiền

Chiều

2

Hội trường A7, CS2

5

TS. Hoàng Văn Thi

4

P. 115, A1, CS Chính

11

GV Quản lý lớp

5

P. 116, A1, CS Chính

11

GV Quản lý lớp

Thứ 3

10/9/2013

Sáng

3

Hội trường A7, CS2

4

ThS. Phạm Anh Đức

Chiều

1

Hội trường A7, CS2

7

ThS. Phạm Anh Đức

Thứ 4

11/9/2013

Sáng

2

Hội trường A7, CS2

8

CN. Đàm Văn Vạn

Chiều

3

Hội trường A7, CS2

7

ThS. Phạm Anh Đức

Thứ 5

12/9/2013

Sáng

1

Hội trường A7, CS2

8

CN. Đàm Văn Vạn

Chiều

2

Hội trường A7, CS2

7

ThS. Phạm Anh Đức

Thứ 6

13/9/2013

Sáng

3

Hội trường A7, CS2

8

ThS. Phạm Anh Đức

Chiều

1

Hội trường A7, CS2

9

ThS. Phạm Anh Đức

ThS. Lê Trọng Thắng

Thứ 7

14/9/2013

Sáng

2

Hội trường A7, CS2

9

ThS. Phạm Anh Đức

ThS. Lê Trọng Thắng

Chiều

3

Hội trường A7, CS2

9

ThS. Phạm Anh Đức

ThS. Lê Trọng Thắng

Chủ Nhật

15/9/2013

Sáng

1

Hội trường A7, CS2

6

ThS. Phạm Văn Hiền

Chiều

2

Hội trường A7, CS2

6

ThS. Phạm Văn Hiền

Thứ 2

16/9/2013

Sáng

3

Hội trường A7, CS2

6

ThS. Phạm Văn Hiền

Chiều

1

Hội trường A7, CS2

10

LĐ Khoa SP Mầm non

Thứ 3

17/9/2013

Sáng

2

Hội trường A7, CS2

10

LĐ Khoa KHTN, KHXH

Chiều

3

Hội trường A7, CS2

10

LĐ khoa.

Thứ 4

18/9/2013

Sáng

1

Hội trường A7, CS2

11

GV Quản lý lớp

Chiều

2

Hội trường A7, CS2

11

GV Quản lý lớp

Thứ 5

19/9/2013

Sáng

3

Hội trường A7, CS2

11

GV Quản lý lớp


CB Quản lý lớp:     - Lớp 1: Bà Mai Thị Xuân và Bà Nguyễn Thị Lan Anh

- Lớp 2: Bà Trần Thị Thu Thủy và Ông Lê Đình Nhạc

                             - Lớp 3: Bà Nguyễn Thị Nhung và Bà Nguyễn Thị Dậu

- Lớp 4: Ông Lê Hồng Sinh và Bà Phan Thị Thanh Hồng

- Lớp 5: Ông Trần Văn Huy và Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú

- Lớp 6: Bà Phạm Thị Thúy Vân và Ông Lê Ngọc Toản

Ghi chú: Nếu trong 01 buổi có 2 phần thì phần 1: buổi sáng từ 7h30 đến 9h15, phần 2: từ 9h30 đến 11h30; buổi chiều: phần 1: từ 13h30 đến 15h15, phần 2: từ 15h30 đến 17h30.

- Đối với bài 10: Giới thiệu về truyền thống, cơ cấu tổ chức của khoa và các ngành nghề đào tạo, những HSSV được tổ chức cùng lớp nhưng không thuộc khoa thì được xếp lịch thì nghỉ học, Ban tổ chức sẽ xếp lịch học cùng với các đợt tiếp theo./.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40455722