Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K8 (2015-2017) Đợt 1
Cập nhật lúc: 06:21 PM ngày 06/11/2019

Danh sách công nhận 130 học viên, ở các lớp:

Phương pháp toán sơ cấp

Toán giải tích

LL&PP dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt

Văn học Việt Nam

Lịch sử Việt Nam

Vật lý chất rắn

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Khoa học cây trồng

Thực vật học

Xem chi tiết tại đây...


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
  •  Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K10 (2017-2019) Đợt 2
  •  Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K10 (2017-2019) Đợt 3
  •  Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K10 (2017-2019) Đợt 1
  •  Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K9 (2016-2018) Đợt 2
  •  Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K8 (2015-2017) Đợt 2

  • Các tin cũ hơn:
  •  Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K7 (2014-2016) Đợt 2
  •  Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K7 (2014-2016) Đợt 1