Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K9 (2016-2018) Đợt 2
Cập nhật lúc: 11:35 PM ngày 06/11/2019

Danh sách công nhận 132 học viên, ở các lớp:

Đại số và lý thuyết số

Quản lý giáo dục

LL&PP dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt

Văn học Việt Nam

Ngôn ngữ Việt Nam

Lịch sử Việt Nam

Thực vật học

Quản trị kinh doanh

Xem chi tiết tại đây...


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
  •  Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K10 (2017-2019) Đợt 2
  •  Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K10 (2017-2019) Đợt 3
  •  Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K10 (2017-2019) Đợt 1

  • Các tin cũ hơn:
  •  Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K8 (2015-2017) Đợt 2
  •  Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K8 (2015-2017) Đợt 1
  •  Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K7 (2014-2016) Đợt 2
  •  Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K7 (2014-2016) Đợt 1