Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ba nghiên cứu sinh chuyên ngành Văn học Việt Nam bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Cập nhật lúc: 03:46 PM ngày 29/09/2020

 Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, mã số: 92 22 01 21, là một trong hai chuyên ngành tiến sĩ đầu tiên của Trường Đại học Hồng Đức tuyển sinh khoá đầu tiên vào năm 2015.

       Cho đến nay, Nhà trường đang tổ chức đào tạo 4 chuyên ngành trình độ tiến sĩ  thu hút nhiều nghiên cứu sinh (NCS) đến từ nhiều trường đại học, đơn vị từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Trong hai ngày 24,25/09/2020, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức bảo vệ luận án cấp cơ sở cho 3 NCS: Nguyễn Thị Hoàng Hương, Nguyễn Thị Hà và Đặng Thị Đông chuyên ngành Văn học Việt Nam Khoá 1, năm 2015 – 2019.

 

Đề tài luận án: “Thi pháp thơ Nguyễn Duy” của NCS Nguyễn Thị Hoàng Hương nghiên cứu một cách có hệ thống về thế giới nghệ thuật thơ Nguyễn Duy, qua đó chỉ ra những giá trị độc đáo trong thi pháp thơ Nguyễn Duy trên các phương diện: Quan niệm về nghệ thuật; tổ chức hình tượng nghệ thuật; tổ chức thể thơ, giọng điệu, ngôn ngữ học; từ đó khẳng định những đóng góp của Nguyễn Duy cho nền thơ Việt Nam hiện đại.

 

 Với đề tài “Tản văn Việt Nam từ 1986 đến nay” luận án của NCS Nguyễn Thị Hà đã hệ thống hoá và phác thảo diện mạo của thể tản văn trong văn học Việt Nam từ sau năm 1986, phân tích những nội dung biểu hiện và các đặc điểm về kết cấu ngôn ngữ, giọng điệu…từ đó, làm rõ vai trò, vị thế và những đóng góp của tản văn trong đời sống văn học Việt Nam.

 

Đề tài luận án của NCS Nguyễn Thị Đông:“Ảnh hưởng của triết lý phật giáo trong thơ Việt Nam từ 1945 đến nay (Khảo sát qua một số tác giả tiêu biểu)” đã phân tích, lý giải, đánh giá những dấu ấn mang màu sắc của triết lý Phật giáo qua các sáng tác của một số tác giả tiêu biểu; chỉ ra giá trị triết lý phật giáo trong mối quan hệ với thơ trên cả hai phương diện nội dung và nghệ thuật; khẳng định sức mạnh của thơ ca có thể mang đến thông điệp về con đường giác ngộ tốt đẹp nơi tự thân, đồng thời khám phá thêm vẻ đẹp độc đáo của thơ Việt Nam từ năm 1945 đến nay - vẻ đẹp mang màu sắc tôn giáo - tâm linh.

Các Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở, có sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội; Trường Đại  học Vinh; Trường Đại học Hồng Đức; Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật; Hội Văn học nghệ thuật Nghệ An.

 

 Kết quả, luận án của các NCS Nguyễn Thị Hoàng Hương, Nguyễn Thị Hà và Đặng Thị Đông đều được hội đồng đánh giá cao, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong công tác giảng dạy ở các nhà trường và trong nghiên cứu khoa học. Hội đồng đã thông qua, nhận xét, góp ý để các NCS hoàn chỉnh luận án trước khi làm các thủ tục  bảo vệ luận án cấp trường./.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing