Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật lúc: 01:10 CH ngày 31/05/2020

Ngày 28 - 29/05, Trường Đại học Hồng Đức đã long trong tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Thị Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; đại diện các ban chuyên môn của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cùng 150 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ Nhà trường.

 

 Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức đã nỗ lực khắc phục khó khăngiữ vững khối đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện đổi mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa IV đã đề ra.

 Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, không ngừng mở rộng và đa dạng các loại hình, ngành nghề, trình độ đào tạo, các loại hình bồi dưỡng; ổn định quy mô đào tạo gắn với tập trung nâng cao chất lượng đào tạo. Trong 5 năm qua, nhà trường đã mở mới 2 chuyên ngành tiến sĩ, 9 chuyên ngành thạc sĩ, 7 ngành đào tạo đại học, 4 ngành đào tạo sư phạm chất lượng cao, 2 ngành đại học văn bằng hai, 2 ngành liên thông từ trung cấp lên đại học; tổ chức triển khai đào tạo ngành chất lượng cao, nhóm ngành đào tạo trọng điểm (Sư phạm, Công nghệ thông tin, Nông – Lâm – Ngư nghiệp, Kinh tế - QTKD, Công trình xây dựng…); Chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao, tỷ lệ sinh viên đạt học lực từ khá trở lên tăng hàng năm, đạt từ 37,0% (năm học 2014 - 2015) đến 53,32% (năm học 2018 -2019); có trên 80% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng và phù hợp với ngành đào tạo sau 1 năm tốt nghiệp; sinh viên tốt nghiệp ra trường đảm bảo yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng thích ứng với nghề nghiệp và thực tiễn xã hội.

Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của Nhà trường có bước phát triển mạnh. Trong nhiệm kỳ, nhà trường thực hiện 310 đề tài, dự án KH&CN, trong đó 10 đề tài, dự án cấp quốc gia và tương đương (tăng 5 đề tài, đạt 200%); 25 đề tài cấp bộ, 36 đề tài, dự án cấp tỉnh (tăng 13 đề tài, đạt 152%); 240 đề tài cấp cơ sở; công bố 1.701 bài báo chuyên ngành (tăng 801 bài, đạt 189%), trong đó có 185 bài báo trên các tạp chí quốc tế (tăng 125 bài, đạt 208%), 122 bài trên tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus. Hội thảo khoa học được mở rộng cả quy mô và tầm vóc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn quan trọng của nhà trường, địa phương và đất nước, tiêu biểu như Hội thảo khoa học về Công nghệ thông tin lần thứ XXI; hội thảo khoa học Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộchội thảo khoa học về Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam lần thứ IV

Đại biểu tham dự Đại hội

Cùng với hoạt động KH&CN, Nhà trường đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, mở rộng và đa dạng các hình thức hợp tác trong liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH); nâng cao cả về số lượng và chất lượng trong công tác tiếp nhận, quản lý và đào tạo LHS Lào. 5 năm qua, Nhà trường đã tiếp nhận và đào tạo 465 LHS Lào; đào tạo Tiếng Việt cho 768 LHS Lào từ cao đẳng đến Thạc sĩ… Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy nhà trường đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ và sinh viên. Trong nhiệm kỳ qua, Nhà trường đã kết nạp được 320 đảng viên mới, trong đó 211 đảng viên là sinh viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu và chất lượng; nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học và đáp ứng nhu cầu xã hội; đẩy mạnh hoạt động KH&CN gắn với việc nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước; không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH; xây dựng Nhà trường trở thành một trung tâm đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học lớn có uy tín, đạt chuẩn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp
tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Nhà trường đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Đảng bộ nhà trường cần quan tâm, tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tập trung nghiên cứu các giải pháp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Nhà trường; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, xây dựng Trường Đại học Hồng Đức trở thành trung tâm đào tạo đại học và sau đại học có uy tín trong nước và khu vực; tăng cường liên kết tuyển sinh, kết nối với các doanh nghiệp, phối hợp tổ chức các chương trình và hình thức đào tạo, giới thiệu việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp … Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hoạt động KH&CN theo hướng gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo của Nhà trường và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, giữa Nhà trường với các cơ sở sản xuất kinh doanh; mở rộng ký kết hợp tác trong đào tạo và NCKH với các trường đại học trong nước và nước ngoài. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ và cán bộ quản lý; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bổ nhiệm, sắp xếp đội ngũ cán bộ giảng viên, VCLĐ trong Nhà trường đảm bảo theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm việc theo Bác. Chú trong xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Giám hiệu và Hội đồng Trường; Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên trong HSSV.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Đinh Thị Thanh Hà tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa Nhà trường tiếp tục phát triển, trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ ngang tầm với các trường đại học có uy tín trong nước, từng bước khẳng định vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà.

 Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã lựa chọn bầu 15 đồng chí đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực vào BCH Đảng bộ khoá V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ Trường khóa V đã bầu Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Kết quả: BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, bầu đồng chí Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy khóa IV, Quyền Hiệu trưởng tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy khóa V; bầu đồng chí Lê Viết Báu – Chủ tịch Hội đồng Trường làm Phó Bí thư; bầu đồng chí Lê Hoằng Bá Huyền – Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu, gồm 5 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự thành công của Đại hội sẽ là động lực mới để xây dựng và phát triển Nhà trường trong những năm tiếp theo. 

Đồng chí Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy khóa IV, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường
phát biểu khai mạc Đại hội
 
 Đồng chí Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường
trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội
 
Đồng chí Lê Hoằng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng Nhà trường
phát biểu tại Đại hội
 
 
 

 Các đại biểu tham dự trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng chí Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy khóa IV, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường
bỏ lá phiếu đầu tiên bầu BCH Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức khóa V,
nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
 Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức khóa V,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
 
Đồng chí Hoàng Nam - Bí thư Đảng Ủy, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chia tay
các đồng chí không tiếp tục tham gia BCH Đảng bộ khóa mới
BBT website

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40455720