04 nhà giáo trường Đại học Hồng Đức được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2013

Cập nhật lúc: 09:39 SA ngày 08/11/2013

Ngày 4/11/2013, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 56 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 491 nhà giáo

Trong số này có 04 nhà giáo trường Đại học Hồng Đức được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, đó là NGUT, TS. Lê Hữu Cần, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Hoàng Thanh Hải, Trưởng Khoa Khoa học xã hội; TS. Hoàng Thị Mai, Phó trưởng khoa Khoa học xã hội và TS. Hoả Thị Thuý, Giảng viên khoa Khoa học xã hội.

DANH SÁCH 04 NHÀ GIÁO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ ĐỢT NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 148/QĐ-HĐCDGSNN ngày 4/11/2013 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước)

STT

STT theo quyết định

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Ngành chuyên môn

Nơi làm việc

Quê quán

Mã số Giấy chứng nhận

1

259

Lê Hữu Cần

1954

Nam

Nông nghiệp

ĐHHĐ

Thiệu Hoá, Thanh Hoá

2218/PGS

2

308

Hoàng Thanh Hải

1957

Nam

Giáo dục học

ĐHHĐ

Hoằng Hoá, Thanh Hoá

2267/PGS

3

316

Hoàng Thị Mai

1970

Nữ

Giáo dục học

ĐHHĐ

Thiệu Hoá, Thanh Hoá

2275/PGS

4

385

Hoả  Thị Thuý

1961

Nữ

Văn học

ĐHHĐ

Nga Sơn, Thanh Hoá

2346/PGS

                                                                                                                              BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40579772