Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Trường MN Thực Hành tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ viên chức và Lao động năm học 2020 - 2021
Cập nhật lúc: 10:49 AM ngày 02/11/2020
Trong niềm vui hân hoan của năm học mới cùng với không khí thi đua sôi nổi của toàn thể CB,VC và LĐ trong nhà trường. Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2020. Trường MN Thực Hành tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức và Lao động năm học 2020 - 2021 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

       Năm học 2019-2020 đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Thắng lợi của năm học là nhờ sự lãnh đạo của BCU, BGH và đội ngũ cán bộ cốt cán thường xuyên chỉ đạo, giám sát các hoạt động của đơn vị. Đặc biệt cùng với sự quan tâm tạo mọi điều kiện của lãnh đạo Nhà trường, các phòng chức năng các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực của toàn thể CBGV, NV trong nhà trường, luôn đoàn kết, tích cực để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

       Trong năm học 2020-2021 còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, với xu thế tự chủ đòi hỏi BCU, BGH cùng tập thể CBGV, NV phải không ngừng học tập nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất của nghề giáo, luôn đoàn kết, cố gắng nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện tốt mục tiêu chất lượng nhà trường đã phê duyệt, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu của nhà trường, thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./

Sau đây là một số hình ảnh của buổi hội nghị:

 
 
 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing