Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Mục tiêu chất lượng năm học 2020 -2021
Cập nhật lúc: 01:48 PM ngày 31/12/2020

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……… /QĐ-ĐHHĐ ngày …/…/ 20….

Của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)

 

1. Tuyển sinh trẻ từ 18 đến 72 tháng tuổi đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch

            2. 100% trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ; hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách và chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp một:

3. 100% trẻ được đảm bảo an toàn tính mạng. Không có tai nạn thương tích xảy ra trong thời gian bán trú tại trường; 100% trẻ được cân đo chấm biểu đồ để theo dõi sự phát triển của trẻ về cân nặng và chiều cao; được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ 1 năm.

            4. 100% trẻ được bán trú tại trường; thực hiện đúng quy trình bếp một chiều;  đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo chất lượng theo quy định.

            5.  100% các giờ thực hành bộ môn; các đoàn kiến tập, thực tập được đánh giá, xếp loại đạt kết quả từ khá, giỏi trở lên.   

            6. 100% giáo viên được tham gia các chuyên đề, học thuật trong năm học; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được khám sức khỏe định kỳ.

            7 Công tác phối kết hợp với phụ huynh đảm bảo 100% kế hoạch, chỉ tiêu; kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ công khai đến phụ huynh; trưng cầu ý kiến, mức hài lòng của phụ huynh về phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt 90% trở lên.

             8. 100% cán bộ viên chức - lao động của đơn vị cam kết thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015; 100% nội dung chưa phù hợp trong hệ thống được khắc phục kịp thời, đúng quy trình; 100% nhiệm vụ có mức rủi ro cao đều được xây dựng kế hoạch hoặc quy trình ngăn ngừa kết quả không mong đợi./.

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing