Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kế hoạch thực hiện MTCL trường Mầm non Thực Hành 2017-2018
Cập nhật lúc: 10:59 AM ngày 18/05/2018

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

     TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

       
   

 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH

Năm học 2017-2018

          

Mục tiêu

Nội dung

MT chất lượng

Nội dung và biện pháp

thực hiện

ĐV/CN chủ trì và phối hợp thực hiện

Thời hạn

Hồ sơ

1

 Huy động tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch; 100% trẻ vào lớp đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Tuyên truyền, thông báo tuyển sinh ;

- Đảm bảo chất lượng, số lượng đội ngũ CBGVNV;

- Đảm bảo về CSVC, các trang thiết bị phục vụ dạy và học;

BGH và toàn thể GVCN lớp

Kỳ I 8/2017

Đến

10/2017

 

Kỳ 2

Tháng

2/2018

-Thông báo tuyển sinh

-Danh bạ trẻ

- Đội ngũ CBGVNV

- QĐ công nhận trẻ nhập học

2

100% trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một.

- Xây dựng và duyệt kế hoạch theo từng chủ đề;

- Tập huấn các chuyên đề;

- Thăm lớp, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn;

- Kiểm tra, đánh giá định kỳ, đột xuất các hoạt động.

 

BGH và toàn thể CBGVNV

Trong năm học 

-Hồ sơ chuyên môn ;

- Kết quả đánh giá từng giai đoạn.

 

3

 

3.1. 100% trẻ được đảm bảo an toàn tính mạng. Không có tai nạn thương tích xảy ra trong thời gian bán trú tại trường.

 

-  Tăng cường đôn đốc kiểm tra các hoạt động; 

- Phân công trực Ban Giám hiệu

- Giáo viên không để trống lớp;

- Quan sát qua hệ thống Camera     

BGH và toàn thể CBGVNV

Trong  năm học

-Bản cam kết của giáo viên ;

 -Biên bản  xét thi đua

3.2. 100% trẻ được cân đo chấm biểu đồ để theo dõi sự phát triển của trẻ về cân nặng và chiều cao; được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ 1 năm.

- Phối hợp với Trạm Y tế trường ĐHHĐ tổ chức khám sức khỏe cho trẻ;

- Theo dõi cân, đo biểu đồ sức khỏe theo định kỳ.

đ/c Dung, giáo viên  chủ nhiệm lớp.

Định kỳ và giai đoạn

-Sổ khám sức khỏe;

--Kết quả đánh giá

4

4.1. 100% trẻ được bán trú tại trường; Thực hiện đúng quy trình bếp một chiều;  đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo chất lượng theo quy định

- Tổ chức hoạt động cho trẻ theo lịch sinh hoạt hành ngày;

- Tăng cường kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận của Chi cục An toàn thực phẩm

- Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng từng giai đoạn;

- Xây dựng thực đơn theo mùa

BGH và toàn thể CBGVNV

Trong năm học

 

 

 

-Bảng thực đơn;

-Sổ kiểm thực 3 bước;

-Sổ tính khẩu phần ăn;

- Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

4.2. 100% giáo viên  được kiểm tra, đánh giá chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và các hoạt động khác theo quy định.  

- Thực hiện các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ theo kế hoạch.

- Kiểm tra đột xuất, định kỳ của BGH, các tổ trưởng; 

BGH, giáo viên chủ nhiệm lớp

Trong năm học

- Kế hoạch chuyên môn

- Hồ sơ chuyên môn các nhóm, lớp 

5

Đảm bảo vệ sinh nhóm, lớp, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ

 

- Đoàn thanh niên thực hiện kế hoạch chăm sóc, vệ sinh môi trường, cây cảnh, góc thiên nhiên vườn trường

 

đ/c Dung, Đoàn thanh niên 

Trong  năm học

-Lịch vệ sinh của chi đoàn

-Biên bản kiểm tra nhóm, lớp

6

100% các giờ thực hành bộ môn; các đoàn kiến tập, thực tập được đánh giá, xếp loại đạt kết quả từ khá, giỏi trở lên.   

- Thực hiện các giờ thực hành bộ môn theo kế hoạch;

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các đoàn kiến tập, thực tập theo quy định của nhà tường.

 

đ/c Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp

Trong năm học

- Hồ sơ thực hành, kiến tập

- Sổ nhận xét của GVSP.

7

7.1. 100% giáo viên được tham gia các chuyên đề, học thuật trong năm học.

 

- Kế hoạch bồi dưỡng các chuyên đề;

- Sinh hoạt chuyên môn, học thuật; 

đ/c Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp

 

 

 Tháng 8,9/17

Kế hoạch thực hiện các chuyên đề

7.2. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được khám sức khỏe định kỳ; được kiểm tra, đánh giá chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và các hoạt động khác theo quy định.

- Phối hợp với Trạm Y tế P. Đông Sơn  tổ chức khám sức khỏe cho trẻ;

- Biểu mẫu kiểm tra, đánh giá xếp loại theo tiêu chí từng tháng và học kỳ

 

-Trạm Y tế P Đông Sơn;

-Ban giám hiệu, các tổ trưởng

Trong năm học

-Hồ sơ sức khỏe

-Hồ sơ chuyên môn

8

8.1. Công tác phối kết hợp với phụ huynh đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu; kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được công khai đến phụ huynh.

- Triển khai kế hoạch họp phụ huynh 2 lần/năm;

- Xây dựng góc tuyên truyền phụ huynh theo từng lớp.

BGH, giáo viên chủ nhiệm lớp

Kỳ 1, kỳ 2

- Biên bản họp phụ huynh

 

8.2. Mức hài lòng của phụ huynh học sinh về phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt 90% trở lên.

 

- Trao đổi trực tiếp trong giờ đón và trả trẻ;

- Phiếu trưng cầu ý kiến của phụ huynh  

 

 

BGH, Hội phụ huynh

 

 

Tháng 5/18

- Biên bản xếp loại thi đua

-Kết quả phiếu trưng cầu ý kiến của phụ huynh.

8.3 Mức hài lòng của cán bộ, giáo viên, nhân viên về phẩm chất, năng lực quản lý của lãnh đạo đơn vị đạt từ 85% trở lên.

- Phiếu đánh giá kết quả thăm dò của CBGVNV

Đ./c Trang, các tổ trưởng

Tháng 6/18

Kết quả phiếu đánh giá

9

100% các thiết bị được quản lý, sử dụng và bảo quản có hiệu quả; rà soát, bổ sung các đồ dùng, đồ chơi, các trang thiết bị phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Tài sản giao các bộ phận sử dụng, bảo quản;

- Danh mục thổng kê tài sản.

đ/c Dung, giáo viên chủ nhiệm  lớp

Tháng 8,9/17 và tháng 01/18

- Biên bản kiểm kê;

-Sổ tổng hợp nhóm lớp

10

 

10.1. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị cam kết thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015;

 

-Triển khai đến cán bộ giáo viên về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

-Lập kế hoạch và quy trình ngăn ngừa rủi ro

-Đánh giá nội bộ của nhà trường.

Ban ISO

Toàn trường

Trong năm học

-Danh sách cán bộ cam kết

-Quy trình ngăn ngừa rủi ro

 

10.2. 100% nhiệm vụ có mức rủi ro cao đều được xây dựng kế hoạch hoặc quy trình ngăn ngừa kết quả không mong đợi

- Xử lý khẩn trương các nội dung chưa phù hợp ngay sau khi được đánh giá

 

Ban ISO

Toàn trường

 

 

Bảng nhận diện rủi ro

 

 

 

                Ngày 02 tháng 11 năm 2018       

                    Trưởng đơn vị

 

 

 

                Trần Thị Cẩm Vân 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing