Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ngày 17/4/2019, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 343/GCN-BXD.
Cập nhật lúc: 12:23 AM ngày 04/11/2019
Về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành kỹ thuật công trình cho Trung tâm tư vấn kiểm định xây dựng và môi trường Hồng Đức.

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing