Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý
Cập nhật lúc: 06:47 PM ngày 03/11/2019
Danh sách cán bộ và trình độ chuyên môn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Chuyên ngành

1

Lê Viết Báu

Cố vấn

PGS.TS

Khoa học vật liệu

2

Lê Sỹ Chính

Giám đốc

Tiến Sỹ

Môi trường

3

Lưu Đình Thi

P. Giám đốc

Thạc Sỹ

Cơ khí

4

Nguyễn Văn Dũng

TP. Kỹ thuật TC

Tiến Sỹ

Xây dựng CT thủy

5

Ngô Sỹ Huy

TP. TVTK

Tiến Sỹ

Kỹ thuật xây dựng

6

Nguyễn Thành Trung

TP. Thí nghiệm

Thạc sỹ

XD Dân dụng

7

Lê Thị Thắng

TP. KH - TC

Đại học

Kế toán

8

Cao Xuân Thành

CBKT

Đại học

Kinh tế xây dựng

9

 Lê Thị Thanh Tâm

CBKT

Thạc sỹ

XD cầu đường

10

Nguyễn Thị Thanh

CBKT

Thạc sỹ

Quản lý xây dựng

11

Mai Thị Hồng

CBKT

Tiến sỹ

XD CT thủy

12

Trần Hùng Cường

CBKT

Thạc sỹ

Hệ thống điện

13

Trịnh Thị Hà Phương

CBKT

Thạc sỹ

Cấp thoát nước

14

Mai Thị Ngọc Hằng

CBKT

Thạc sỹ

XD CT thủy

15

Lê Danh Tĩnh

CBKT

Đại học

XD Dân dụng

16

Nguyễn Trọng Mạnh

CBKT

Đại học

XD Dân dụng

17

Nguyễn Thị Mùi

CBKT

Tiến Sỹ

Môi trường

18

Lê Phương Thanh

CBKT

Thạc sỹ

XD cầu đường

19

Trịnh Thị Hiền

CBKT

Thạc sỹ

XD CT Thủy

20

Doãn Thanh Cảnh

CBKT

Thạc sỹ

Hệ thống điện

21

Lê Duy Tân

CBKT

Thạc sỹ

XD Cầu đường

22

Bùi Cao Nam

CBKT

Thạc sỹ

Hệ thống điện

23

Phạm Đỗ Tường Linh

CBKT

Thạc sỹ

Tự động hóa

24

Dương Đình Hưng

CBKT

Thạc sỹ

XD Dân dụng CN

25

Nguyễn Vũ Linh

CBKT

Tiến sỹ

XD Dân dụng CN

26

Lê Thị Thương

CBKT

Thạc sỹ

KT môi trường


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing