Thông báo về kết quả sơ duyệt và việc góp ý kiến trao đổi về kết quả sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014

Cập nhật lúc: 08:31 SA ngày 13/03/2014

Ngày 11/3/2013, Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú (NGND, NGƯT) Trường Đại học Hồng Đức đã tiến hành họp phiên sơ duyệt xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014 cho ứng viên có hồ sơ giới thiệu của các đơn vị. Căn cứ hồ sơ ứng viên và kết quả cuộc họp, Hội đồng thông báo kết quả bỏ phiếu sơ duyệt như sau:

Họ và tên,

Năm sinh,

Quê quán, chức vụ,

Nơi công tác

Trình

độ

được

đào tạo

Giới

Dân

tộc

Số phiếu đồng ý đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT

Tỉ lệ Nguyễn Mạnh An

1958

Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa;

Hiệu trưởng trường

Đại học Hồng Đức

Tiến sĩ

Nam

Kinh

25/25

100%


 Nhận được Thông báo này, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014 Trường đại học Hồng Đức đề nghị các đơn vị, các tổ chức đoàn thể cấp trường thông báo rộng rãi kết quả sơ duyệt cho cán bộ, giảng viên và đại diện học sinh, sinh viên trong đơn vị và trong tổ chức đoàn thể để thăm dò dư luận về kết quả sơ duyệt. Các tổ chức, đơn vị và cá nhân có ý kiến trao đổi, đề nghị phản ánh bằng văn bản về Hội đồng (qua đồng chí Nguyễn Thị Dung, PTP Tổ chức - Cán bộ, Trưởng ban Thư ký) chậm nhất là ngày 20/3/2014. Quá thời hạn trên nếu không có ý kiến gì thì xem như đồng ý với kết quả sơ duyệt./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc;

- Các tổ chức Đoàn thể cấp trường;

- Website trường ĐHHĐ;

- Niêm yết tại phòng TCCB;              

- L­ưu: TCCB, VT.                            

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Đã ký

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 Lê Hữu Cần

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578785