Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Luận cứ khoa học điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”

Cập nhật lúc: 10:58 SA ngày 14/10/2014

 

   Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2014-2015, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội thảo khoa học với các nội dung, cụ thể như sau:

1. Tên Hội thảo: “Luận cứ khoa học điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

2. Mục tiêu Hội thảo

- Đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chiến lược phát triển trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2010- 2020.

- Đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

3. Thời gian và địa điểm Hội thảo

- Thời gian: Dự kiến cuối tháng 11/2014.

- Địa điểm: Phòng 404 Nhà điều hành, Cơ sở chính, trường Đại học Hồng Đức: 565 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá.

4. Thành phần tham dự Hội thảo

Đại diện: Ban Giám hiệu, các đơn vị trực thuộc trường; đại diện các trường đại học, cao đẳng, cơ quan, ban, ngành có liên quan trong tỉnh; cán bộ có bài tham luận, khách mời và cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm đến chủ đề Hội thảo.

5. Nội dung các tham luận Hội thảo

- Nhà trường trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ quản lý, CBGV các đơn vị trong trường; cán bộ quản lý, nhà khoa học các trường đại học, cao đẳng, cơ quan, ban, ngành có liên quan trong tỉnh tham gia viết bài cho Hội thảo.

- Nội dung các tham luận tập trung vào các chủ đề sau:

+ Đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chiến lược phát triển trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2010- 2020: Đánh giá công tác tuyển sinh; công tác đào tạo (mở ngành đào tạo, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, quy mô, cơ cấu và phương thức đào tạo, chất lượng đào tạo); công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; công tác hợp tác quốc tế; công tác quản lý người học; công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ; xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật; tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính;

+ Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn phục vụ điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030: Chiến lược phát triển, chiến lược phát triển giáo dục đại học và chiến lược phát triển trường đại học; các mô hình phát triển trường đại học trong nước và ngoài nước; bối cảnh và các nhân tố tác động đến việc phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong tỉnh; nhu cầu nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong tỉnh, các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước;

+ Định hướng, mục tiêu và các giải pháp phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng đội ngũ Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quy định và thể lệ bài viết: Mỗi bài viết không quá 05 trang A4; kiểu chữ Times New Roman (Unicode); cỡ chữ 13- 14; lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm.

- Thời gian nhận bài: Bài viết được đánh máy (có chữ ký của tác giả) và file điện tử kèm theo, gửi về Nhà trường trước ngày 05 tháng 11 năm 2014 theo địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức: 565 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá: Tel: 0373 910211; Mobile: 0912 950366; Email: ldlienqlkh@gmail.com hoặc Mobile: 0912 786286; Email: hoangdungsi@hdu.edu.vn 

          Trường Đại học Hồng Đức trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân, nhà khoa học, cán bộ quản lý trong và ngoài trường tham gia viết bài và tham dự Hội thảo./. 

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40579764