Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 03/02/1930 – 03/02/2015

Cập nhật lúc: 08:41 SA ngày 12/02/2015

 ĐẢNG VỚI TUỔI TRẺ, TUỔI TRẺ VỚI ĐẢNG

85 năm thành lập và phát triển, Đảng ta luôn coi trọng vai trò, vị trí của tuổi trẻ, xác định tuổi trẻ là lực lượng xung kích, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, cánh tay đắc lực của Đảng. Đảng ta đã khẳng định "Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước". Tuổi trẻ nói chung và đoàn viên - sinh viên nói riêng là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng dân tộc Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi đến sự hi sinh, gian khổ, cống hiến, sự sáng tạo và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thực tiễn 85 năm qua đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Đứng trước thời đại công nghệ thông tin và yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm bồi dưỡng và phát huy vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong xã hội hiện nay, bên cạnh một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, ý thức phấn đấu chưa cao, đa số thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phát triển của đất nước trên con đường hội nhập. Đảng và Nhà nước ta đang đặt nhiều kỳ vọng vào một thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, có năng lực, có bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức mạnh, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong lao động sản xuất, trở thành những nhân tố của đất nước. Đảng luôn đồng hành cùng thanh niên trong việc xây dựng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ thông tin tiên tiến, vươn lên ngang tầm với thời đại, hợp thành một lớp thanh niên ưu tú trong mọi thời kỳ trên mọi lĩnh vực, phấn đấu cho mục tiêu ''dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh''; góp phần vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng mạnh, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới.

Nhận thức rõ quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác thanh niên vừa là yêu cầu tự thân, vừa là trách nhiệm, vinh quang mà Đảng tin tưởng giao phó, góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp những năm qua luôn được Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Hồng Đức chú trọng và Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm chỉ đạo sát sao. Đoàn trường Đại học Hồng Đức cũng chú trọng tới việc tạo môi trường để các ĐV – SV rèn luyện bản thân, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng  thông qua các chương trình, kế hoạch các phong trào, các hoạt động cụ thể và qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”… đã thực sự tạo được môi trường cho đoàn viên thanh niên phấn đấu và trưởng thành, qua đó đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, các hạt nhân phong trào, là nguồn để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Trong những năm gần đây, tinh thần phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng công sản Việt Nam được đông đảo ĐV – SV trường Đại học Hồng Đức hưởng ứng. Năm 2014 Đoàn trường đã giới thiệu 432 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Có 100 đoàn viên ưu tú trong đó 80 đồng chí là sinh viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng, 20 đồng chí là cán bộ giảng viên.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên  sinh viên trường Đại học Hồng Đức nói riêng và mỗi người dân Việt Nam nói chung càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước sánh vai cùng các cường quốc năm châu./.

                                                                                         Hoàng Lê Minh – Bí thư Đoàn trường

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40597206