TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO TIN THẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XI

Cập nhật lúc: 03:42 CH ngày 27/03/2015

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Hồng Đức lần thứ III (nhiệm kỳ 2010-2015), Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Hồng Đức đã xây dựng chương trình hành động và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Trường thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đã đạt những thành tích ban đầu đáng phấn khởi.

Để tạo được chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Đảng bộ nhà trường xác định: phải đổi mới tư duy; đổi mới mục tiêu đào tạo; hệ thống tổ chức, loại hình giáo dục và đào tạo; nội dung, phương pháp dạy và học; cơ chế quản lý; xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; cơ sở vật chất, nguồn lực, điều kiện bảo đảm chất lượng. Coi trọng nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, tập trung vào ổn định qui mô tuyển sinh, lấy công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên là khâu đột phá trong xây dựng và phát triển Nhà trường.

NGUT, PGS. TS Nguyễn Mạnh An, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trao Giấy khen của BCH Đảng bộ trường cho các chi bộ đạt Xuất sắc năm 2014

Nhiệm vụ xuyên suốt để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của Trường tập trung vào tám dung chủ yếu: Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về giáo dục và đào tạo; Hai là, rà soát Kế hoạch Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Ba, tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học; Bốn, thực hiện tốt chương trình và kế khoạch đào tạo; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao; Năm, xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học; Sáu, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tài liệu, giáo trình; Bảy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo; Tám là, thực hiện công tác đảm bảo chất lượng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao danh hiệu

"Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh năm 2014” cho các cá nhân của trường

 Năm 2014, Nhà trường mở thêm 2 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ (Phương pháp toán sơ cấp và Vật lý chất rắn), 2 ngành trình độ đại học (Công nghệ kỹ thuật môi trường và Kinh doanh nông nghiệp), nâng tổng số ngành đào tạo của trường gồm: thạc sĩ 11 chuyên ngành; đại học 37 ngành; Cao đẳng 17 ngành; ngoài ra còn đào tạo hệ VLVH và cao đẳng nghề. Đặc biệt Nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 2 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ (Khoa học cây trồng và Văn học Việt Nam) đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hoạt động đào tạo và phát triển của Nhà trường.

Thực hiện rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật và phê duyệt các chương trình đào tạo nhằm từng bước tiếp cận với các chương trình tiên tiến và chuẩn nghề nghiệp của ngành đào tạo, triển khai xây dựng chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy năng lực của người học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học, gắn lý thuyết với thực hành, chuyển từ việc truyền thụ kiến thức sang cung cấp thông tin và hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu cho HSSV nhằm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; Tổ chức thăm dò hoạt động giảng dạy của giảng viên; tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo thông qua sinh viên tốt nghiệp và đánh giá chất lượng các đề thi, đề cương chi tiết học phần.

Đổi mới công tác quản lý theo hướng tăng tính chủ động cho các khoa, bộ môn, coi trọng và phát huy vai trò trách nhiệm trong quản lý, đánh giá chất lượng đào tạo của bộ môn; triển khai áp dụng phần mềm quản lý đào tạo, đẩy mạnh hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện kế hoạch chuyên môn, kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học, thi kiểm tra theo đúng quy chế và tăng cường CSVC đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng các phòng máy tính, phòng thí nghiệm, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác dạy và học.

PGS. TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định đào tạo trình độ Tiến sĩ cho Trường

Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường tập trung lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và có bước phát triển mới; định hướng số lượng đề tài, hướng nghiên cứu để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động KH-CN. Các hoạt động Hợp tác quốc tế được tăng cường, mở rộng, có nhiều khởi sắc; Bộ GD&ĐT cho phép Trường thực hiện đề án liên kết đào tạo với trường đại học hoàng gia Thái Lan, RMUTT ngành Quản trị kinh doanh quốc tế theo mô hình 1+3 từ năm 2015; hoàn thành 2 Đề án liên kết đào tạo đại học, thạc sĩ mới với các trường đại học nước ngoài; ký kết và triển khai nhiều hợp tác quốc tế mới có tính khả thi cao (với ĐH Gachon, Songsil, Hàn quốc, ĐH Hải dương, Thượng Hải, ĐH Minhdao, Đoài Loan, ĐH Friender và Greisfwall, CHLB Đức); hợp tác nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực môi trường, phát triển du lịch bền vững cho Thanh Hóa, nghiên cứu về vật liệu mới, nghiên cứu về công nghệ thông tin góp phần nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thanh Hóa, nâng cao vị thế của nhà trường cả trong nước và trên trường quốc tế.

Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên là nhân tố quyết định đến sự phát triển của nhà trường, Ban Giám hiệu đã ban hành văn bản về tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng cán bộ, giảng viên và công khai đến tất cả các đơn vị để tổ chức thực hiện. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy cán bộ theo Điều lệ trường đại học, phù hợp với thực tiễn của Nhà trường; thực hiện điều chuyển, bố trí cán bộ, giảng viên phù hợp; cử cán bộ giảng viên đi đào tạo sau đại học trong nước và nước ngoài.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong trường; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trên chuẩn, cử đi học cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý,.. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên như: nâng bậc lương, nâng lương vượt khung, điều chỉnh tiền công lao động hợp đồng, phụ cấp ưu đãi, thâm niên nhà giáo, phụ cấp độc hại, chuyển ngạch; chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, đặc biệt là quan tâm, động viên cụ thể bằng chế  độ ưu đãi đối với cán bộ, giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

chúc mừng các tân Phó Giáo sư năm 2014

Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên có những bước phát triển đáng kể, hiện Nhà trường có 780 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó 530 là giảng viên, (gần 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên), có 02 Nhà Giáo ưu tú, 11 PGS, 86 Tiến sĩ (chiếm 17 % giảng viên cơ hữu). Hàng năm, nhà trường cử hàng chục lượt cán bộ giảng viên đi học thạc sĩ, tiến sĩ trong và nước ngoài, hàng trăm lượt cán bộ đi học tập, bồi dưỡng. Hiện tại, có 95 giảng viên đang học NCS (với 20 NCS ở nước ngoài). Đội ngũ giảng viên của trường cơ bản có chuyên môn vững vàng, có khả năng ứng dụng nghệ thông tin, sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý.

Khép lại năm 2014, Đảng bộ, Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác đề ra, lãnh đạo, xây dựng các chi bộ, đoàn thể chính trị và Đảng bộ, Nhà trường phát triển vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tạo đà quan trọng cho Đảng bộ, Nhà trường tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ và đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện NQ 29 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI), xây dựng trường Đại học Hồng Đức phát triển bền vững, đưa thương hiệu của Nhà trường lên một tầm cao mới./.

                                                                             Tin và ảnh: Văn phòng Đảng uỷ

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578797