Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình khoa học

Cập nhật lúc: 09:19 SA ngày 13/05/2015

Tháng 5/2014, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã ban hành danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; theo danh mục này, Tạp chí Khoa học Hồng Đức (cơ quan xuất bản: Trường Đại học Hồng Đức, ISSN: 1859- 2759) được tính điểm công trình 4 ngành với mức điểm như sau: Văn học (0 - 0,5đ), Nông nghiệp - Lâm nghiệp (0 - 0,5đ), Vật Lý (0 - 0,25đ), Giáo dục (0 - 0,25đ).

Được thành lập từ năm 2009, sau hơn 5 năm hoạt động, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức đã xuất bản được 23 số tạp chí Tiếng Việt với hơn 500 bài báo khoa học thuộc nhiều khối ngành. Chất lượng bài báo có hàm lượng khoa học ngày càng cao, quy trình xuất bản chặt chẽ, phản biện độc lập, uy tín. Từ định kỳ xuất bản 4 số/năm hiện nay Tạp chí Khoa học của Nhà trường đã tăng định kỳ xuất bản lên 6 số/ năm với ngôn ngữ xuất bản bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Tạp chí Khoa học được HĐCDGSNN công nhận và tính điểm công trình, không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển của Tạp chí Khoa học nhà trường mà còn là sự kiện ý nghĩa góp phần khẳng định thương hiệu và uy tín trong hoạt động NCKH & Đào tạo của trường Đại học Hồng Đức. Các công trình đăng tải trên TCKH từ đây không những có giá trị đối với cán bộ, giảng viên khi xét phong học hàm, học vị mà còn phục vụ cho hoạt động đào tạo, đặc biệt là đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ của Nhà trường.

Trong lộ trình phát triển giai đoạn mới, Nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng TCKH, tiến tới đề nghị HĐCDGS Nhà nước tính điểm công trình cho các ngành còn lại./.

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40567335