Tập huấn nghiệp vụ quản lý sinh viên, công tác bảo đảm chất lượng cho Trợ lý công tác sinh viên và Ban cán sự các lớp sinh viên hệ chính quy, năm học 2020 – 2021

Cập nhật lúc: 02:19 CH ngày 30/11/2020

Nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết cho Trợ lý sinh viên và Ban cán sự các lớp sinh viên hệ chính quy. Ngày 28/11/2020, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý sinh viên, công tác bảo đảm chất lượng cho Trợ lý công tác sinh viên và Ban cán sự các lớp sinh viên hệ chính quy, năm học 2020 – 2021.

         Khoá tập huấn diễn ra trong 2 ngày 28, 29/11/2020, đội ngũ Trợ lý Công tác sinh viên và Ban cán sự các lớp sinh viên hệ chính quy sẽ được các báo cáo viên bồi dưỡng về các nội dung sau: Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo, chuẩn đầu ra Tiếng Anh, đăng ký môn học phần, khai thác phần mềm quản lý đào tạo. Triển khai một số văn bản có liên quan đến công tác sinh viên; quy chế, quy định về công tác sinh viên; nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên; một số nghiệp vụ về công tác quản lý sinh viên, nghiệp vụ trong thực hiện chế độ chính sách, công tác đánh giá kết quả rèn luyện, xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên, hồ sơ, chế độ báo cáo đối với công tác sinh viên. Nhiệm vụ của cán bộ làm công tác sinh viên, Ban cán sự các lớp sinh viên trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của Nhà trường. Giới thiệu các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có liên quan đến sinh viên. Công tác đảm bảo ANTT trường học, tình hình trật tự an toàn xã hội, đăng ký tạm trú có thời hạn đối với sinh viên. Nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các hoạt động ngoại khóa. Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện. …

TS. Phạm Văn Hiền - Trưởng phòng CTHSSV
triển khai một số văn bản có liên quan đến công tác sinh viên
TS. Nguyễn Hữu Hậu - Phó trưởng phòng QLĐT
 hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo, khai thác phần mềm quản lý đào tạo.

Thông qua khóa tập huấn, sẽ góp phần nâng cao nhận thức, nghiệp vụ quản lý sinh viên, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và tự đánh giá chương trình đào tạo cho Trợ lý Công tác sinh viên và Ban cán sự các lớp sinh viên hệ chính quy. Đồng thời, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa, hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp….giúp cho Trợ lý Công tác sinh viên và Ban cán sự các lớp sinh viên có được đầy đủ những kỹ năng cần thiết để triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

 
Quang cảnh Hội nghị tập huấn
BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40316302