Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà trường và Đoàn thanh niên giai đoạn 2020-2025 và năm học 2020-2021.

Cập nhật lúc: 09:20 SA ngày 11/12/2020

 

Chiều ngày 10/12/2020 tại Phòng 404-NĐH, Trường Đại học Hồng Đức và Đoàn thanh niên Nhà trường đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà trường và Đoàn thanh niên giai đoạn 2020-2025 và năm học 2020-2021. Dự lễ ký kết về phía Nhà trường có PGS.TS. Hoàng Thị Mai - UV BTV Đảng ủy,  Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Hoằng Bá Huyền - UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Phạm Văn Hiền – UV BCH Đảng ủy, Trưởng Phòng CT HSSV; về phía Đoàn trường có đ/c Trần Văn Huy – Q. Bí thư Đoàn trường, đ/c Lê Đức Đạt – UV BTV Đoàn trường, Chủ tịch HSV trường.

Lễ ký kết nhằm cụ thể hóa Chương trình phối hợp công tác số 1468/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 19/11/2020 giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Nhà trường và Đoàn trường trong công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ; tăng cường các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho đoàn viên, sinh viên, triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động giáo dục cho đoàn viên, sinh viên trong Nhà trường thông qua các hoạt động Đoàn, Hội; Phát huy vai trò và tiềm năng của lực lượng đoàn viên, sinh viên, giảng viên trẻ trong thực hiện nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường; tích cực tham gia xây dựng và phát triển nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội hoạt động hiệu quả và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong nhà trường. 

Nội dung chương trình phối hợp công tác giữa Nhà trường và Đoàn thanh niên nhà trường tập trung vào các nội dung: 

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân; chú trọng nề nếp, kỷ cương, bảo đảm an ninh trật tự trong Nhà trường

- Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học thông qua phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên và nhà trường; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, sinh viên

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ, phát triển kỹ năng; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; tổ chức các hoạt động tình nguyện cho đoàn viên, sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho đoàn viên, sinh viên

- Đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia công tác Đoàn - Hội.

Thay mặt Nhà trường, TS. Lê Hoằng Bá Huyền phát biểu ý kiến, nhấn mạnh vào các hoạt động phối hợp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên; phong trào học ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên, phong trào khởi nghiệp cho đoàn viên sinh viên... và mong muốn Đoàn thanh niên phát huy vai trò, chức năng của mình, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nhà trường.

 

Đ/c Trần Văn Huy – Q. Bí thư Đoàn trường thay mặt BCH Đoàn thanh niên báo cáo các hoạt động của Đoàn thanh niên trong thời gian vừa qua, kế hoạch thực hiện cụ thể những hoạt động trọng tâm trong công tác phối hợp với nhà trường trong giai đoạn tới.


Một số hình ảnh lễ ký kết:

TS. Lê Hoằng Bá Huyền - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường

và đ/c Trần Văn Huy – Q.Bí thư Đoàn trường ký kết chương trình phối hợp công tác

 

TS. Lê Hoằng Bá Huyền - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ ký kết

Đ/c Trần Văn Huy – Q. Bí thư Đoàn trường phát biểu tại lễ ký kết

Tin bài: Hội sinh viên

 

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40316252