Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin tuyển sinh
Căn cứ đề án Tuyển sinh đào tạo Liên thông, VLVH trình độ đại học năm 2021 của trường đại học Hồng Đức, nhà trường thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2021 như sau:
Nhà trường thông báo tuyển sinh ngành Đại học Luật (Hình thức đào tạo: vừa làm vừa học, liên thông) như sau:
Nhà trường thông báo tuyển sinh ngành Đại học Luật (Hình thức đào tạo: vừa làm vừa học) như sau:
1
Các tin khác