Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tổ chức liên chi
Ngày 18 tháng 01 năm 2017, Liên chi đoàn Khoa Lý luận chính trị - Luật đã long trọng tổ chức Đại hội LCĐ khoa nhiệm kỳ 2017-2020.
1
Các tin khác