Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội thảo khoa học
Thực hiện kế hoạch Khoa học & Công nghệ năm học 2018 - 2019, sáng ngày 17/05/2019, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Hồng Đức”, nhằm nghiên cứu, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Hồng Đức hiện nay.
Vào 14h00 ngày 4 tháng 5 năm 2018, tại phòng 905, nhà điều hành - Cở sở chính, đại học Hồng Đức, khoa Lý luận chính trị - Luật đã tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề: “Triết lý phát triển trong tư duy Hồ Chí Minh”. Chủ trì hội thảo: ThS. Vũ Thị Lan – Phó trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và ThS. Nguyễn Phan Vũ – Phó trưởng bộ môn Nguyên lý.
Ngày 7/4/2018, khoa Lý luận chính trị - Luật phối hợp với phòng Quản lý khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay”. Tham dự hội thảo có PGS.TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng; các tác giả có bài tham luận; lãnh đạo, cán bộ giảng viên và HSSV khoa Lý luận Chính trị - Luật.
Vào 8h00 ngày 2 tháng 6 năm 2017, tại phòng 905. Nhà điều hành - Cở sở chính – ĐH Hồng Đức, khoa Lý luận chính trị - Luật đã tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề: “Tạo động lực để phát huy tính tích cực trong học tập và rèn luyện của sinh viên trường Đại học Hồng Đức hiện nay”. Chủ trì hội thảo: TS. Mai Thị Quý – P. Trưởng khoa LLCT - Luật và TS. Nguyễn Văn Thụ - Trưởng bộ môn Đường lối.
Để góp phần đưa Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đến đối tượng sinh viên, luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn của những điểm mới trong Văn kiện, đề xuất giải pháp vận dụng các nội dung cơ bản của Văn kiện vào việc giảng dạy môn Lý luận chính trị và Pháp luật, ngày 01/4/2017 trường đại học Hồng Đức tổ chức hội thảo khoa học: “Quán triệt nghị quyết đại hội XII của Đảng vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị - Luật”.
Ngày 23/12/2016, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Xu hướng biến đổi định hướng giá trị của sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay”.
Vào hồi 7h30 ngày 26 tháng 12 năm 2015, tại phòng 206 nhà A5, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, khoa Lý luận chính trị - Luật phối hợp với phòng QLKH&CN phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Hội nhập quốc tế và những thách thức đặt ra đối với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương Chín khoa XI”.
Với mục tiêu nghiên cứu, làm rõ vấn đề phân phối lợi ích kinh tế và giải quyết công bằng xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giờ giảng của các giảng viên về vấn đề này. Vào sáng ngày 21/12/2013, trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức hội thảo khoa học: “Vấn đề phân phối lợi ích kinh tế và giải quyết công bằng xã hội ở nước ta hiện nay”
Vào 14 giờ ngày 25/10/2012, tại văn phòng 208A5 - cơ sở 2 ĐHHĐ, Bộ môn Đường lối CM của ĐCSVN phối hợp với khoa Lý luận chính trị tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề: Vấn đề việc làm và chủ trương giải quyết việc làm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Đến dự hội thảo có CN Trần Thị Kim Dung - CV phòng quản lí KH&CN, các giảng viên khoa Lý luận chính trị. Chủ trì hội thảo Th.s Nguyễn Thị Ngân – PTBM Đường lối CM của ĐCSVN.
Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2012 – 2013, đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay, ngày 30/3/2013, trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội thảo khoa học: “Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho sinh viên trong trường đại học, cao đẳng hiện nay”
1
Các tin khác