Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Cơ sở vật chất
Cập nhật lúc: 04:56 PM ngày 22/06/2021

Cơ sở vật chất: Khoa được nhà trường giao sử dụng 09 phòng tại nhà học chung A6, cơ sở chính: 

STT

PHÒNG

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

TRANG BỊ

1

104

Phòng phó trưởng khoa

- 01 máy tính để bàn

- 01 máy in

- 01 máy điều hòa

- 01 bộ salon

2

103

Phòng phó trưởng khoa

- 01 máy tính để bàn

- 01 máy in

- 01 máy điều hòa

- 01 bộ bàn ghế gỗ

3

106

Văn phòng Khoa

- 01 tủ lạnh

- 01 bộ loa, âm ly

- Bảng, quạt trần, bàn ghế

4

102

Bộ môn Lý luận Mác - Lênin

 

- 01 máy tính để bàn

- 01 máy in

- Bàn ghế làm việc.

5

102B

Bộ môn LS ĐCS VN & TT HCM

- 01 máy tính để bàn

- 01 máy in

- 01 bộ salon nhỏ

6

103B

Giáo vụ

- 01 máy tính để bàn

- 3 tủ đựng tài liệu

7

105

Bộ môn Luật

- 01 máy tính để bàn

- 01 máy in

- Bàn ghế làm việc.

8

107

Kho

- Bàn ghế làm việc.

9

108

Kho

- Tủ đựng tài liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing