Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ban chủ nhiệm khoa
Cập nhật lúc: 05:00 PM ngày 22/06/2021

 I./  Ban chủ nhiệm khoa

1.  Trưởng khoa: 

 

TS. Lê Văn Minh

Ngày sinh:  13/11/1977

          Điện thoại liên hê: 0912017411

          Email: Levanminh@hdu.edu.vn

          Học vị: Tiến sĩ

          Liên hệ: P.104. A6. CS Chính

 - Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước nhà trường tất cả công tác của khoa;

 - Phụ trách công tác TCCB, bộ máy của khoa (bổ nhiệm, tuyển dụng, thuyên chuyển, thành lập đơn vị mới, sáp nhập,…).

- Phụ trách công tác đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên; công tác Thi đua, khen thưởng.

- Phụ trách công tác đào tạo của khoa.

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng ISO. 

- Trực lãnh đạo khoa (để giải quyết các việc hành chính và chỉ đạo thi học phần (nếu có)) các ngày: Thứ 2, 4,6 và Chủ Nhật.

2. Phó trưởng khoa:

 

TS. Mai Thị Quý

Ngày sinh: 27/12/1969

Điện thoại liên hệ : 0912 603 834

Email: Maithiquy@hdu.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Liên hệ: P.103. A6. CS chính

- Phụ trách hoạt động KH &CN của khoa

- Phụ trách công tác tài chính, cơ sở vật chất của khoa

- Phụ trách công tác HSSV, Văn - Thể - Mỹ.

- Phụ trách trang Website của khoa

- Trực lãnh đạo khoa (để giải quyết các việc hành chính và chỉ đạo thi học phần (nếu có)) các ngày: Thứ 3, 5 và 7.

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng khoa

 1.  Bộ môn Lý Luận Mác - Lênin .

         - Trưởng bộ môn:     TS. Lê Thị Thắm        - ĐT: 1917.304.898

         - P. Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Phan Vũ - ĐT: 0904.600.768

        - Giảng viên: 10

2.  Bộ môn Lịch sử ĐCS Việt Nam & TT Hồ Chí Minh

        - Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Văn Thụ - ĐT: 0913042151

        -  P. Trưởng bộ môn: ThS Vũ Thị Lan - ĐT: 0935173577

         - P. Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Thị Tâm. - ĐT: 0984722740

        -  Giảng viên: 10

3. Bộ môn Luật

           - Phó trưởng bộ môn:  ThS. La Thị Quế            - ĐT:  0932365636

                                               ThS Nguyễn Thị Huyền - ĐT:  0973058412

           - Cán bộ, giảng viên: 12

III.  Cơ cấu các tổ chức chính trị và đoàn thể

1. Chi bộ

- Bí thư: TS. Lê Văn Minh - ĐT: 0912017411

- P. Bí thư: TS. Nguyễn Văn Thụ - ĐT: 0913042151

- CUV. ThS Nguyễn Phan Vũ - ĐT: 0904.600.768

2. Công đoàn

- Chủ tịch: ThS. Nguyễn Thị Chinh - ĐT: 0917943801

- P.Chủ tịch: TS. Nguyễn Văn Thụ - ĐT: 0913042151

- UV BCH: Nguyễn Thị Tâm - ĐT: 0984722740

3. Liên chi đoàn

 - Bí thư Liên chi đoàn:  Nguyễn Phan Vũ - ĐT: 0904.600.768

 - P. Bí thư : Nguyễn Thị Hồng                  -  ĐT: 0986.360.577

 

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing