Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu Khoa Lý luận Chính trị - Luật
Cập nhật lúc: 04:57 PM ngày 22/06/2021

1. Giới thiệu chung:

Khoa Lý luận chính trị - Luật tiền thân là khoa Lý luận chính trị, được thành lập theo quyết định thành lập trường Đại học Hồng Đức vào ngày 24/9/1997.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, khoa Lý luận chính trị - Luật không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Về đội ngũ, khoa hiện có 32 cán bộ, giảng viên (trong đó có 32 giảng viên, 1 cán bộ hành chính). Về trình độ, khoa hiện có 06 Tiến sỹ, 25 Thạc sỹ, 01 đại học trong đó có 5 nghiên cứu sinh.

         Trong những năm qua, khoa đã góp phần cùng nhà trường đào tạo hàng vạn trí thức có trình độ chuyên môn sâu; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy năng động, sáng tạo, có kỹ năng giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn. Khoa liên tục là đơn vị dẫn đầu trong công tác tư tưởng chính trị của nhà trường, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện. Từ năm học 2015 - 2016, khoa được nhà trường giao thêm nhiệm vụ đào tạo Cử nhân Luật học và đổi tên khoa thành khoa Lý luận chính trị - Luật.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

- Trang bị kiến thức các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, Pháp luật đại cương, Luật kinh tế  HSSV, học viên trường Đại học Hồng Đức nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, ý thức chấp hành pháp luật cho HSSV, học viên toàn trường.

- Đào tạo cử nhân Luật.

2.2. Nhiệm vụ:

Triển khai đào tạo ngành Đại học ngành Luật.

- Giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Pháp luật đại cương, Luật kinh tế cho tất cả các cấp học, các hệ đào tạo theo chương trình và kế hoạch của Nhà trường.

- Tổ chức và xúc tiến các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

- Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường.

3. Về cơ cấu tổ chức khoa

- Lãnh đạo khoa:

TS. Lê Văn Minh – Trưởng khoa, Bí thư chi bộ.

TS. Mai Thị Quý -  Phó trưởng khoa

- Các bộ môn trực thuộc khoa:

Khoa có 3 bộ môn, bao gồm:

+ Bộ môn Lý luận Mác - Lênin.

+ Bộ môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam & TT Hồ Chí Minh

+ Bộ môn Luật


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing