Thông báo về việc tổ chức và thể lệ cuộc thi Sáng tác slogan - Trường Đại học Hồng Đức

Cập nhật lúc: 10:06 SA ngày 21/03/2016

            Sau hơn 18 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hồng Đức đã không ngừng đổi mới trên mọi mặt, khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, NCKH và chuyển giao CN phục vụ sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đất nước và từng bước hội nhập quốc tế.

Để tạo động lực thúc đẩy các hoạt động phát triển Nhà trường, nhằm góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu của Nhà trường, Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức phát động cuộc thi Sáng tác Slogan (khẩu hiệu - thương hiệu) cho Nhà trường, sau đây gọi tắt là cuộc thi “Sáng tác Slogan - Trường Đại học Hồng Đức”.

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

- Phát huy tinh thần, trách nhiệm; tình cảm và sự gắn bó của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên đối với sự phát triển của Nhà trường;

- Thông qua cuộc thi nhằm tạo khí thế thi đua lao động, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên;

- Chọn được câu Slogan của Nhà trường.

II. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đối tượng dự thi

- Các cá nhân là cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học đã và đang học tập, công tác tại Trường Đại học Hồng Đức;

- Công chúng trong và ngoài nước;

- Ban tổ chức cuộc thi không được dự thi.

2. Yêu cầu đối với Slogan

2.1. Về nội dung:

- Slogan phải thể hiện được uy tín, vị thế, truyền thống, triết lí giáo dục, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi của nhà trường;

- Thể hiện sự cam kết của Nhà trường đối với xã hội về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2.2. Về hình thức:

- Slogan có độ dài không quá 12 từ, được viết bằng tiếng Việt chuẩn, không sử dụng từ địa phương, từ lóng, tiếng nước ngoài; dễ nhớ, dễ hiểu.

- Slogan phải có tính độc đáo, ấn tượng; không sao chép, mô phỏng, sửa chữa, trùng lặp, gây nhầm lẫn với slogan của các tổ chức, cá nhân khác đã công bố.

- Slogan không được vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, có nội dung xấu, hoặc cải biên từ các tác phẩm văn học, nghệ thuật...

- Sản phẩm dự thi chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi tương tự nào.

- Trong trường hợp bài dự thi của những người tham gia có nội dung giống nhau, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào ngày, giờ nhận được bài (qua thư điện tử, hoặc qua dấu của bưu điện) để xem xét, chấm giải đối với bài dự thi được gửi đến trước tiên.

- Mỗi người tham gia được gửi nhiều bài dự thi và gửi nhiều lần, nhưng phải khác nhau về nội dung.

3. Hình thức tham gia

- Mỗi cá nhân khi tham gia cuộc thi, cần gửi kèm theo những thông tin cá nhân và một bản thuyết minh không quá 300 từ diễn giải ngắn gọn ý tưởng, theo mẫu gửi kèm thông báo này.

- Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm đánh mã số riêng cho từng tác phẩm. Bài dự thi gửi về Ban Tổ chức bằng một trong hai cách sau:

Cách 1: Toàn bộ hồ sơ dự thi được để trong phong bì, bên ngoài ghi rõ “Bài dự thi: Sáng tác Slogan Trường Đại học Hồng Đức”. Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Hành chính- Tổng hợp, Trường Đại học Hồng Đức.

Cách 2: Gửi vào hộp thư điện tử: hongduc@hdu.edu.vn với tiêu đề “Bài dự thi: Sáng tác Slogan Trường Đại học Hồng Đức”.

4. Giải thưởng cuộc thi

- 01 giải đặc biệt duy nhất: Giấy chứng nhận giải thưởng của Trường và giải thưởng tiền mặt trị giá 20 triệu đồng.

- Những tác giả của khẩu hiệu được chọn vào danh sách để lấy ý kiến thăm dò nhưng không đạt giải đặc biệt sẽ được phần thưởng khuyến khích: Giấy chứng nhận giải thưởng của Trường và giải thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng.

          Kinh phí trao giải được lấy từ nguồn kinh phí của Trường Đại học Hồng Đức và của các tập thể, cá nhân tham gia tài trợ cho cuộc thi.

5. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Nhận bài dự thi từ ngày từ ngày 15/3/2016 đến hết ngày 31/5/2016 (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày tháng trong thư điện tử).

- Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn từ 05 đến 07 Slogan hay nhất để lấy ý kiến thăm dò trong trường từ 01/6/2016 - 30/6/2016 (thông qua việc bình chọn, ý kiến của cán bộ cốt cán, ý kiến của nguyên cán bộ và cựu sinh viên); tổ chức Hội thảo lựa chọn Slogan trong tháng 8/2016.

- Việc công bố và trao giải thưởng sẽ được tổ chức công khai, dự kiến vào khai giảng năm học mới 2016- 2017 (ngày 24 tháng 9 năm 2016).

6. Bản quyền

Sau khi kết thúc cuộc thi và trao giải thưởng, Trường Đại học Hồng Đức có quyền sở hữu vô thời hạn bản quyền các câu Slogan đạt giải để đưa vào ứng dụng thực tế trong công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu nhà trường.

Quyết định sản phẩm dự thi đạt giải của Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng và không thay đổi.

7. Trách nhiệm người tham dự và đạt giải sáng tác

Trường Đại học Hồng Đức toàn quyền quyết định về việc chọn Slogan nào được ứng dụng trong thực tế và có quyền đề nghị tác giả sửa đổi, bổ sung chi tiết cho phù hợp với yêu cầu của Trường. Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ tác phẩm của tác giả tham gia dự thi.

Người đạt giải chịu trách nhiệm có mặt tại địa điểm của Ban tổ chức yêu cầu để nhận giải, nếu không đến nhận giải phải thông báo lý do cho Ban tổ chức. Giải thưởng sẽ được trao tại trường Đại học Hồng Đức hoặc chuyển tới tận tay người đạt giải sau thời hạn 15 ngày kể từ khi công bố giải thưởng.

Trường Đại học Hồng Đức không chịu trách nhiệm về các trường hợp vi phạm quyền sở hữu Slogan và tất cả các vi phạm luật pháp liên quan đến luật sở hữu trí tuệ. Nếu vi phạm, tác giả của những trường hợp này phải hoàn trả cho Trường Đại học Hồng Đức 100% giá trị giải thưởng và bồi thường cho các bên khác bị thiệt hại có liên quan.

7. Giải quyết các khiếu nại về giải thưởng

Bất kỳ một người nào phát hiện ra sản phẩm đạt giải có vi phạm hoặc tranh chấp về bản quyền hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác đều có quyền thông báo cho Ban tổ chức. Thông báo này phải lập bằng văn bản có chữ ký và thông tin đầy đủ của người khiếu nại, gửi đến địa chỉ của Ban tổ chức. Việc gửi thư khiếu nại phải được thực hiện trong vòng một (01) tuần kể từ ngày công bố và trao thưởng. Người khiếu nại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại.

          Khi có khiếu nại, một thành viên của Ban tổ chức sẽ được cử làm Trưởng ban giải quyết khiếu nại. Trưởng ban sẽ có trách nhiệm mời một số chuyên gia, trong đó có chuyên gia pháp luật vào Ban giải quyết khiếu nại.

          Ban giải quyết khiếu nại có trách nhiệm đề xuất phương án giải quyết để Ban tổ chức quyết định.

III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Công Đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Trưởng các phòng: Hành chính - Tổng hợp; Tổ chức - Cán bộ, Quản lý Khoa học, Quản lý đào tạo, Quản lý đào tạo sau đại học, Hợp tác quốc tế, Công tác HSSV, Đảm bảo chất lượng và Khảo thí; Thanh tra Giáo dục.

- Ủy viên thư ký: Chuyên viên phòng HCTH.

Những nội dung về thể lệ trong văn bản này có hiệu lực kể từ ngày công bố. Việc sửa đổi bổ sung chỉ được thực hiện khi có văn bản của Ban tổ chức.

Thông báo được đăng tải trên website chính thức của Trường Đại học Hồng Đức tại địa chỉ www.hdu.edu.vn.

Biểu mẫu đăng ký tại đây

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40579764