Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cấp cơ sở Trường Đại học Hồng Đức năm 2016

Cập nhật lúc: 07:02 SA ngày 27/06/2016

Ngày 23/6/2016, Trường Đại học Hồng Đức đã họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư cho 03 ứng viên. Hội đồng đã thống nhất đề cử 03/03 ứng viên đủ tiêu chuẩn gửi hồ sơ lên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xem xét đạt chuẩn Phó giáo sư năm 2016.

Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hồng Đức năm 2016 được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-HĐCDGSNN ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. Hội đồng đã tiếp nhận hồ sơ của 03 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh Phó giáo sư là giảng viên của Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Tây Bắc.

Ngày 23/6/2016, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng PGS. TS. Nguyễn Mạnh An – Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức 2 phiên họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2016. Tham dự  kỳ họp còn có PGS. TS. Lê Văn Năm – Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

Tại kỳ họp, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hồng Đức đã làm việc khách quan, nghiêm túc, công bằng và đúng quy định của Nhà nước. Hội đồng đã thẩm định, đánh giá, thẩm định hồ sơ, báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá trình độ ngoại ngữ của từng ứng viên. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, 03/03 ứng viên đều đạt 100% số phiếu đồng ý đạt chuẩn Phó giáo sư cấp cơ sở. Kết quả cụ thể như sau: 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký GS/PGS

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

1

Vũ Trọng Lưỡng

PGS

Toán học/ Phương trình vi phân và tích phân

 Trường Đại học Tây Bắc

13/13/13

2

Mai Văn Tùng

PGS

Sử học - Khảo cổ học – Dân tộc học/Dân tộc học

Trường Đại học Hồng Đức

13/13/13

3

Mai Hảo Yến

PGS

Ngôn ngữ học/ Ngôn ngữ học lý thuyết

Trường Đại học Hồng Đức

13/13/13

 

Hội đồng chức danh Giáo sư cấp cơ sở Trường Đại học Hồng Đức
chụp ảnh lưu niệm cùng các ứng viên
 
BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40579770