Nghiên cứu sinh Đồng Hương Lan đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Cập nhật lúc: 09:50 SA ngày 27/06/2016

Ngày 21 tháng 06 năm 2016, tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Đồng Hương Lan, sinh năm 1977, Phó Trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn Điền kinh - Thể dục, Khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học Hồng Đức. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phát triển thể chất của học sinh trung học phổ thông chuyên các tỉnh Bắc miền Trung”, Chuyên ngành: Giáo dục thể chất, do PGS.TS. Vũ Đức Thu và GS.TS. Nguyễn Đại Dương hướng dẫn khoa học.

Thành viên hội đồng:   

1. PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân - Chủ tịch Hội đồng

2. GS.TS. Nguyễn Xuân Sinh - Phản biện 1

3. GS.TS. Lưu Quang Hiệp - Phản biện 2

4. TS. Lê Anh Thơ -  Phản biện 3

5. TS. Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên thư ký

6. TS. Ngũ Duy Anh - Uỷ viên Hội đồng.

7. TS. Trần Kim Cương - Uỷ viên Hội đồng.

Đánh giá của Hội đồng về luận án:

Kết quả nghiên cứu của luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với một luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Có 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý công nhận kết quả bảo vệ luận án tiến sĩ và đề nghị cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục thể chất, mã số 62140103 cho nghiên cứu sinh Đồng Hương Lan.

Những đóng góp về mặt học thuật, lý luận của luận án:

- Đánh giá được mặt bằng chung về năng lực thể chất của học sinh THPT chuyên khu vực Bắc miền Trung, cũng như công tác giáo dục thể chất của các trường THPT chuyên khu vực Bắc miền Trung.

- Trên cơ sở điều tra thực trạng và phân tích nguyên nhân, căn cứ chuẩn thể lực rút ra từ kết quả điều tra thể chất nhân dân người Việt Nam thời điểm năm 2001, chuẩn thể lực của chương trình dạy học môn thể dục năm 2006 và quy định đánh giá thể lực học sinh, sinh viên ban hành năm 2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo, quá trình nghiên cứu đã xây dựng được 06 bảng phân loại, 06 bảng điểm tổng hợp theo từng test và 01 bảng điểm tổng hợp đánh giá xếp loại năng lực thể chất của học sinh THPT chuyên các tỉnh Bắc miền Trung.

- Quá trình nghiên cứu đã lựa chọn và xây dựng được 08 giải pháp với những chỉ dẫn cụ thể nhằm phát triển thể chất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác GDTC cho học sinh THPT chuyên các tỉnh Bắc miền Trung. Qua kiểm nghiệm trong thực tiễn công tác GDTC cho đối tượng nghiên cứu đã khẳng định được hiệu quả trong việc phát triển thể chất cho học sinh trong các nhà trường, thể hiện qua những mặt: Năng lực thể chất, kết quả học tập môn học thể dục của học sinh đã được cải thiện rõ rệt, đồng thời phong trào tập luyện ngoại khóa, thi đấu các môn thể thao của học sinh đã được tăng lên đáng kể.

- Các kết quả nghiên cứu đạt được có giá trị cả về lý luận và thực tiễn trong công tác GDTC nói chung và phát triển thể chất cho học sinh nói riêng. Từ đó tiến hành đổi mới hình thức tổ chức, quản lý hoạt động tập luyện ngoại khóa TD,TT phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, góp phần phát triển thể chất cho học sinh THPT chuyên khu vực Bắc miền Trung - vấn đề hiện đang là yêu cầu cấp thiết theo định hướng của Chính phủ và của Ngành Thể dục thể thao.

 Phòng TC -CB

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40579768