Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 23      - NĂM HỌC 2021 - 2022     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (17/01) 14h00’: P.404 NĐH Họp Tổ soạn thảo Đề án “Phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. BGH, Chủ tịch Hội đồng trường và Tổ soạn thảo Đề án theo Quyết định số 145/QĐ-ĐHHĐ ngày 10/1/2022 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Tổ soạn thảo
15h30’: P.404 NĐH Họp bàn về bố trí công việc của Ban BQLNT sau khi UBND Thành phố Thanh Hóa trưng dụng nhà N3, N4 thành lập bệnh viện dã chiến điều trị CoVid-19. Hiệu trưởng, PHT Lê Hoằng Bá Huyền; Trưởng các đơn vị: TCCB, KHTC, HCTH; Kế toán trưởng; Ban QLNT: Phụ trách Ban, Kế toán, Chủ tịch CĐ bộ phận. Hiệu trưởng Ban QLNT
14h00’: P.909 NĐH Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn trường Chủ tịch CĐ trường VPCĐ
15h00’: P.909 NĐH Họp BCH Công đoàn trường (mở rộng). Uỷ viên BCH Công đoàn trường, Chủ tịch CĐ bộ phận Chủ tịch CĐ trường VPCĐ
Thứ 4 ( 19/01) 10h00’: P.404 NĐH Họp Ban nội dung “Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Trường năm học 2021-2022”. Theo Quyết định số 2466/QĐ-ĐHHĐ, ngày 17/12/2021 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền Ban Thư kí
10h30’: P.302 NĐH Họp Ban Giám khảo “Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Trường năm học 2021-2022”. Theo Quyết định số 172/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/1/2022 của Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai Ban Thư kí
14h00’: P.302 NĐH Trao quà tết cho sinh viên là con mồ côi, người khuyết tật, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; sinh viên là con CB,VC-NLĐ Nhà trường. Đại diện Lãnh đạo trường, Ban Chấp hành Hội Khuyến học Trường Đại học Hồng Đức; Đài truyền hình, Báo Thanh Hóa, Khách mời và sinh viên nhận quà. Chủ tịch Hội Khuyến học Thư ký Hội Khuyến học
Thứ 5 (20/01) 7h30’ HT Lớn Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Trường năm học 2021-2022. Ban Giám Hiệu, Chủ tịch HĐT, Trưởng các đơn vị: QLĐT, TT.GDTX, CTHSSV, KHTN, KHXH, GDMN, GDTH, GDTC, Ngoại ngữ; Trợ lý nghiệp vụ và các đội thi Nghiệp vụ sư phạm. Hiệu trưởng Ban Tổ chức
Thứ 6 (21/01) 8h30’: Tầng 5 TT.TTTV Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Vân (trực tuyến). Theo Quyết định số 2394/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng. Chủ tịch HĐ P.QLĐTSĐH