Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Quyết định về việc sát nhập Trung tâm Phát triển đào tạo và hỗ trợ học tập vào Trung tâm GDTX
Cập nhật lúc: 02:37 PM ngày 19/09/2016
Ngày 20/07/2016, Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức quyết định sát nhập Trung tâm Phát triển đào tạo và hỗ trợ học tập vào Trung tâm GDTX. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016 (QĐ số 2056/QĐ-ĐHHĐ, ban hành ngày 20/07/2016 ).

          - Căn cứ Quyết định số 797/TTg ngày 24/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Hồng Đức;

- Căn cứ Quyết định số 685/2007QĐ-UBND ngày 02/03/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức;

- Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/05/2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đại học Hồng Đức;

   Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ trường ĐH Hồng Đức,

  Hiệu trưởng trường ĐH Hồng Đức quyết định sát nhập Trung tâm Phát triển đào tạo và hỗ trợ học tập vào Trung tâm GDTX trường ĐH Hồng Đức. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.

   Chi tiết tại đây...


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing