Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC VÀ KINH PHÍ NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật lúc: 03:16 PM ngày 25/05/2020

 Phòng Kế hoạch Tài chính gửi đến các đơn vị trực thuộc công văn hướng dẫn xây dựng khối lượng công việc và kinh phí năm học 2020-2021 theo Công văn số 83/HD-ĐHHĐ ngày 25/5/2020 của Hiệu trưởng và biểu mẫu xây dựng kế hoạch kèm theo tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing