Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ BIỂU MẪU NĂM HỌC 2016-2017
Cập nhật lúc: 09:52 AM ngày 04/05/2016

 Phòng Kế hoạch tài chính gửi đến các đơn vị hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 theo công văn số 84/HD-ĐHHĐ ngày 29/4/2016 của Hiệu trưởng và biểu mẫu xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing