Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
BIỂU MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013-2014
Cập nhật lúc: 03:42 PM ngày 06/05/2013

Phòng Kế hoạch tài chính ban hành biểu mẫu xây dựng kế hoạch đến các đơn vị trong trường (chi tiết các đơn vị down trực tiếp tại file đính kèm) hoặc lấy trực tiếp qua đồng chí khánh phòng 505 nhà điều hành cơ sở chính. điện thoại: 0914.460.486 - 0918.982.699. hoặc email: trinhquockhanh@hdu.edu.vn

file đính kèm biểu mẫu xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing