Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào theo Thông tư số 120/2012/TT-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2012
Cập nhật lúc: 04:41 PM ngày 04/04/2016

 Trường Đại học Hồng Đức gửi đến các đơn vị Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing