Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
Cập nhật lúc: 03:58 PM ngày 12/11/2021

 

 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

(gồm 28 Công đoàn bộ phận các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm)

 

1.

CĐ Phòng TCCB

15.

Khoa KHTN

2.

CĐ Phòng KHTC

16.

Khoa KHXH

3.

CĐ Phòng CT.HSSV

17.

Khoa KT-QTKD

4.

CĐ Phòng QT-VT,TB

18.

Khoa NLNN&TT NCUDKHCN

5.

CĐ Phòng QLĐT&QLĐT SAU ĐẠI HỌC

19.

Khoa KTCN

6.

CĐ Phòng QLKHCN &HTQT

20.

Khoa GDMN

7.

CĐ Phòng HCTH

21.

KHOA. LLCT – Luật

8.

CĐ Phòng THANH TRA GD

22.

Khoa CNTT & TT

9.

CĐ PHÒNG ĐBCL&KT

23.

Khoa GDTH

10.

CĐ Ban QLNT-Y tế - NƠSV

24.

Khoa TLGD

11.

CĐ Ban BẢO VỆ

25.

Khoa GDTC

12.

CĐ Trung tâm GDTX

26.

Khoa Ngoại ngữ

13.

Trung tâm TTTV

27.

CĐ Trung tâm GDQP-AN

14.

CĐ Trung tâm GDQT

28.

CĐ Trường MNTH

  


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing