Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Danh bạ điện thoại của BCH Công đoàn trường và Chủ tịch Công đoàn bộ phận Khóa VI, nhiệm kỳ 2012-2017
Cập nhật lúc: 10:57 PM ngày 11/09/2017

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

CỦA CÁN BỘ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG VÀ

CHỦ TỊCH CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 2012-2017

  TT

Họ tên - Đơn vị

Chức danh

Số điện thoại

Cơ quan

Nội bộ

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Xuân Song

CTCĐT

3.910.075

107

3.913.523

0984.436.098

2

Đàm Văn Vạn

P. CTCĐT

3.913.042

116

3.961.577

0914.403.004

3

Kiều Thọ Long

BTVCDDT

 

 

3. 850.838

0912.937.529

4

Nguyễn Thị Hồng

BTVCDDT

3.910.075

107

 

0915.142.379

5

Hoả Diệu Thuý

BTVCDDT

 

 

3. 950.094

0916.594.259

6

Mai Xuân Thắm

BCHCĐT

3.910.075

107

 

0972.806.366

7

Phạm Thị Hiến

BCHCĐT

 

 

 

0912.473.931

8

Lê Ngọc Thanh

BCHCĐT- CTCĐ TTTV

 

 

 

01692.885.645

9

Mai Danh Luân

BCHCĐT- CTCĐ TTNCƯD- GDQT

 

 

3.910.391

0986.723.261

10

Hoàng  Thị Thuỷ

BCHCĐT

 

 

3.852.527

0912.898.844

11

Nguyễn Văn Đông

BCHCĐT- CTCĐ.P ĐT

 

147

3.855.894

0912.475.746

12

Lê Văn Ninh

BCHCĐT-

CTCĐ- K. NLNN

 

 

3. 942.582

0934.291.337

13

Lê Thị Tâm

BCHCĐT-

CTCĐ TLGD

 

 

3. 720.402

0986.155909

14

Phan Thị Lan

BCHCĐT-

CTCĐ P. KHTC

 

 

 

0902.042.254

15

Đồng Khắc Soạn

CTCĐ K KHTN

 

 

 

0917.513.445

16

Cao Ngọc Trung

BCHCĐT-

CTCĐ K. LLCT

 

 

 

0984.436.782

17

Phạm Chí Công

BCHCĐT- TB. TTND

 

 

3.755.904

0912.910.952

18

Nguyễn Hữu Tân

CTCĐ P.ĐBCL..

 

 

 

0982.331.297

19

Hồ Sơn

CTCĐ K. KTQTKD

 

 

3. 759.768

0936.721.953

20

Phạm Thuý Vân

CTCĐ P. HSSV

 

 

 

01689.312.691.

21

Nguyễn Hồng Sinh

P.CTCĐ P. HSSV

 

 

 

0904.240.158

22

Ng~  Xuân Thanh

CT.. BQLDA

 

 

3.951.682

0915.017.945

23

Vũ Ngọc Tuấn

CTCĐ K. SPTH

 

 

 

0978.646.575

24

Mai Ngọc Anh

P.CTCĐ K KHTN

 

 

3.911.756

0915.394.291

25

Đỗ Thị Nguyệt

P. CTCĐ K. SPTH

 

 

 

0912.133.131

26

Ng~ Trọng Biên

CTCĐ B. Bảo vệ

 

 

3.723.648

01684.766.872

27

Đặng Thị Liên

CTCĐ K. TC

 

 

3. 910.820

0912.605.776

28

Ng~ Thị Phương

CTCĐ P. HCTH

 

 

 

01653.072.737

29

Nguyễn Thị Thao

Thủ quỹ

 

 

 

0912.267.870

30

Nguyễn Văn Bích

CTCĐ- Ban QLNT- Y tế

 

 

3.910.596

0977.015.547

31

Nguyễn Thị Thặng

CTCĐ TTGDQP

 

 

3.951.221

01688.038.660

32

Hoàng Hữu Thung

CTCĐ- P. VTTB

 

 

3.721.129

0973.086.797

33

Nguyễn Thị Sâm

CTCĐ- K.Ngoại ngữ

 

 

3.854.269

0915.392.886

34

Nguyễn Thuỳ Trâm

CTCĐ K. GDTC

 

 

3.858.325

01234.744.545

35

Ng~ Xuân Trọng

P.CTCĐ K. GDTC

 

 

 

0912.812.568

36

Lê Đức Liên

CTCĐ- P. QLKH

 

 

 

0912.950.366

37

Hà Ngọc Hoà

CTCĐ- K. KTCN

 

 

 

0912.582.617

38

Phạm Thị Bích Hà

P. Ban nữ công trường

 

 

 

0906.052.123

39

Lê Duy Dược

P. UBKTCĐT

 

 

 

0945.118.231


 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing