Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
GT4
GT4
GT3
GT3
GT2
GT2
GT
GT
Play/Pause
Giới thiệu chung

Giới thiệu về TT Công nghệ thông tin Hồng Đức

Trung tâm Công nghệ thông tin Hồng Đức - trực thuộc trường Đại học Hồng Đức là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ, có tư cách pháp nhân riêng, được thành lập với sứ mệnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào cuộc sống