Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Quy định về công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ
Cập nhật lúc: 10:24 AM ngày 31/03/2013

Nội dung chi tiết trong file đính kèm:

+ HDU_2_26_Quy dinh ve cong tac cap phat van bang chung chi.doc.doc


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
  •  QĐ số 1757/QĐ-ĐHHĐ, ngày 27/10/2015 Quyết định về việc Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy chuyên ngữ và không chuyên ngữ tại Trường Đại học Hồng Đức.
  •  Thông báo thực hiện bảo lưu kết quả học tập và chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo định hướng TOEIC đối với SV liên thông hệ chính quy
  •  Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập tại Trường Đại học Hồng Đức

  • Các tin cũ hơn:
  •   QUY ĐỊNH Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai của trường Đại học Hồng Đức
  •  QUY ĐỊNH Về việc biên soạn, sử dụng tài liệu dạy học tại Trường đại học Hồng Đức
  •  QUY ĐỊNH Về chế độ thỉnh giảng tại trường đại học Hồng Đức (Ban hành theo Quyết định số 1137/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/9/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Hồng Đức)
  •  QUY ĐỊNH thực hiện bảo lưu kết quả học tập của sinh viên và chuyển đổi phương thức đào tạo tại trường Đại học Hồng Đức (Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHHĐ ngày tháng 02 năm 2009 của
  •  Quy định Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai của trường Đại học Hồng Đức (Ban hành theo Quyết định số 1138/QĐ-ĐHHĐ, ngày 30/9/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức
  • 1 2